Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Studia podyplomowe w Siedlcach za darmo

Licencjat czy Magister to jednak mało… Taka opinia ugruntowana wśród pracodawców wciąż pokutuje zwiększającą się liczbą bezrobotnych absolwentów szkół wyższych. Nie wystarczy dziś skończyć studia, które były modne kilka lat temu, by dziś zdobyć dobrze płatną pracę albo w ogóle pracę…

Borykający się z problemami kryzysu, a przez to ciągle zmieniający się rynek wymaga od bezrobotnych umiejętności dostosowywania się do jego aktualnych potrzeb.

Badania potrzeb pracodawców na naszym lokalnym rynku pracy pokazują, że największy udział w strukturze stanowią oferty pracy w handlu i dystrybucji (25,9%) . Rynek siedlecki poszukuje profesjonalistów, którzy będą potrafili budować trwałe relacje z klientem, trafnie rozpoznawać jego potrzeby i je zaspokajać. Od kandydatów oczekuje się kwalifikacji oraz praktycznych umiejętności z zakresu nowoczesnych metod i technik sprzedaży. Tylko gdzie je zdobyć i pytanie najważniejsze, które zadaje sobie wielu bezrobotnych – skąd wziąć na to pieniądze? Sytuacja wydaje się być trudna, bo pójście na studia i kształcenie się przez kolejne lata mija się z celem – oferty pracy nie będą tak długo czekały…

Mało kto wie, że Urząd Pracy w Siedlcach, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować w całości z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych . Trwają one zazwyczaj tylko dwa semestry, a dają potrzebne kwalifikacje i możliwość zdobycia praktycznej wiedzy.

„Nasza Uczelnia prowadząc tzw. nabór przemienny na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe daje wszystkim możliwość rozpoczęcia nauki już na przełomie lutego i marca – mówi Pani Prorektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach – dr Bożena Piechowicz. Warto więc korzystać z okazji jak najszybciej, bo praca czeka…

1) Badania przeprowadzone przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Siedlcach w październiku i listopadzie 2009 roku. Podstawę wnioskowania stanowiły ogłoszenia prasowe w Tygodniku Siedleckim i Życiu Siedleckim oraz oferty pracy zamieszczone w portalach internetowych: jobrapido.pl i praca.pl.

2) Art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315).