Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Referendum – wyniki OFICJALNE

Miejska Komisja Wyborcza w Siedlcach podała oficjalne wyniki referendum lokalnego.

W głosowaniu, które odbyło się 7 lutego wzięło udział 4566 osób spośród 60007 uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyniosła 7,61% wobec czego komisja stwierdziła, że referendum jest nieważne.

Na poszczególne warianty odpowiedzi na pytanie referendalne, które brzmiało: „Czy teren stadionu przy ul. Wojskowej winien być zagospodarowany na:” oddano następującą liczbę głosów:
a) budowę pływalni miejskiej (Aquapark) i innych obiektów użyteczności publicznej – 3 728 głosów (82,3%)
b) budowę hipermarketów i galerii handlowych o łącznej powierzchni do 50 000 m2 – 800 głosów (17,7%)
Głosów nieważnych – 38.