Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
96 rocznica Bitwy Warszawskiej

Program obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 96 rocznicy Bitwy Warszawskiej

15 sierpnia:

 • 9:20 – Złożenie kwiatów na cmentarzu Wojennym i pod pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego
 • 10:00 – Msza św. w intencji Ojczyzny i żołnierzy Wojska Polskiego
 • 11:15 – Przemarsza kompanii honorowej, pocztów sztandarowych, uczestników uroczystości na Skwer Niepodległości
 • 11:30 – Uroczystości pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego na Skwerze Niepodległości
 • 12:30 – Dzień Otwartych Koszar – teren jednostki Wojskowej, ul. Składowa 39
  – wystawa i pokazy sprzętu wojskowego
  – atrakcje dla dzieci przygotowane przez Klub wojskowy
  – żołnierska grochówka