Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Czytam bo muszę, czytam bo lubię.

„Czytam bo muszę, czytam bo lubię” – pod takim tytułem odbędzie się 12go maja konferencja w Auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Program konferencji:

11.00 – Otwarcie konferencji, powitanie gości i uczestników konferencji – Maria Niesiołowska, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Wprowadzenie w tematykę – dr Marzena Kowalczuk, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach
11.30 – 12.15 – Nowe pokolenie autorów i nowe pokolenie czytelników – prof. dr hab. Joanna Papuzińska-Beksiak, Uniwersytet Warszawski
12.15 – 12.45 – Problemy i oczekiwania użytkowników czytelni naukowej Biblioteki Głównej UPH
na przykładzie Biblioteki Instytutu Filologii Polskiej i Instytutu Neofilologii Ewa Jastrzębska-Pypowska, dr Martyna Jurzyk
12.45 – 13.30 – Przerwa
13.30 – 14.00 – Czytanie poza granicami przyjemności, dr Roman Chymkowski, Biblioteka Narodowa – Pracownia Badań Czytelnictwa
14.00 – 14.30 – Czytelnik oporny i praca z nim w bibliotece, dr Michał Zając, Uniwersytet Warszawski – Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych