Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Grunwald – 600 lat chwały

Z okazji, obchodzonej w tym roku, sześćsetnej rocznicy Bitwy pod Grunwaldem w Sali Widowiskowej „Podlasie”, od 9 listopada, będzie można podziwiać wystawę „Grunwald – 600 lat chwały”. Prezentacja została przygotowana przez Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD) w Warszawie i Stowarzyszenie Miłośników Dawnych Dokumentów „Archivum Patriae”.

Wystawa prezentuje najobszerniejszy i najcenniejszy zespół średniowiecznych traktatów międzynarodowych, których w takiej liczbie nie posiada żadna instytucja polska poza AGAD. Na szczególną uwagę zasługują dokumenty układów, zawieranych przez Polskę i Litwę z Zakonem w XIV i XV wieku oraz dokumenty wystawiane przez wielkich mistrzów krzyżackich, papieży, monarchów, królów i zaciężnych rycerzy. Wśród eksponatów znajdują się m.in. reprodukcje fotograficzne ze skanów chorągwi krzyżackich, zdobytych pod Grunwaldem, wybrane fragmenty reguły Zakonu z XIII w., dokument cesarza Fryderyka II z 1226 r. oraz fragmenty kronik i roczników polskich z XV w. Część dokumentów posiada niewielkie rozmiary i dopiero ich powiększenie i umieszczenie na planszach pokazuje ważne detale, jak choćby lakowe pieczęcie, którymi opatrzone są pisma.

Wystawie towarzyszy rozbudowany katalog pt. Grunwald – 600 lat chwały (do kupienia, w cenie 25 zł) oraz projekcja filmu dokumentalnego opisującego stosunki polsko-krzyżackie u schyłku XIV i na początku XV wieku, który został zrealizowany na podstawie scenariusza dra Janusza Grabowskiego z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Organizatorzy wystawy to : Urząd Miasta Siedlce, Archiwum Państwowe w Siedlcach, Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach.

Otwarcie wystawy 9 listopada o godz. 18.00, w Sali Widowiskowej „Podlasie”.
Wystawa będzie czynna do 30 listopada, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00.
WSTĘP WOLNY

za: MOK Siedlce