Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Droga Siedlce-Korczew oddana do użytku

Inwestycję zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Całkowity jej koszt wyniósł ponad 6,7 mln zł. W uroczystości otwarcia uczestniczył Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Zakres prac objął m.in. poszerzenie jezdni, przebudowę nawierzchni, budowę zatoczek, chodników oraz przejść dla pieszych. Przebudowana droga ma długość 10,1 km i przebiega przez tereny gmin: Siedlce, Paprotnia i Korczew. Inwestycja skróci czas przejazdu między Siedlcami a Korczewem oraz zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na tym odcinku.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 to rządowy projekt, którego celem jest podniesienie standardu dróg lokalnych oraz bezpieczeństwa ich użytkowania. Dzięki zrealizowanym inwestycjom drogowym poprawią się warunki życia mieszkańców oraz atrakcyjność terenów i podmiotów gospodarczych, a także dostępność komunikacyjna ośrodków będących lokalnymi centrami wzrostu gospodarczego. W ciągu dwóch ostatnich lat projekty na Mazowszu dofinansowano łącznie kwotą 154,7 mln zł. W ramach 164 inwestycji (62 powiatowych i 102 gminnych) zbudowano lub odnowiono 570 km dróg.