Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
IV Wiosna na polu i w ogrodzie

Już 11 kwietnia 2010 roku odbędzie się IV Wiosna na polu i w ogrodzie. Miejscem imprezy będzie tradycyjnie plac na terenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 21.

W programie między innymi:

* prezentację działalności MODR Warszawa O/Siedlce
* oferty handlowe i usługowe firm działających dla rolnictwa,
* kiermasz i prezentację pasiek pszczelich
* kiermasz kwiatów, drzew i krzewów ozdobnych i owocowych,
* kiermasz wyrobów rękodzieła ludowego,
* prezentację gospodarstw agroturystycznych, walorów turystyczno-krajoznawczych Mazowsza i Podlasia,
* zorganizowanie i podsumowanie konkursów
* występy artystyczne

10:00 – Występy zespołów ludowych z gminy Borowie: Iwonianki i Lalinianki
11:00 – Oficjalne otwarcie wystawy
11:30 – Poznajmy smaki Mazowsza – prezentacja producentów wytwarzających produkty tradycyjne
12:00 – Występy zespołów ludowych z gminy Borowie: Iwonianki i Lalinianki
13:00 – Quiz z nagrodami dla zwiedzających „Kwiaty w domu i ogrodzie”
14:00 – Występy zespołów artystycznych Seniorynki z Sokołowa Podlaskiego, Twister ze Stoczka Węgrowskiego
16:00 – Zakończenie imprezy