Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Przegarg na stadion ogłoszony!

Rusza przetarg na budowę nowego Stadionu, który będzie zlokalizowany na siedleckich błoniach.

Poniżej oryginalne zamówienie przetargowe:

Przedmiotem zamówienia jest budowa Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki w Siedlcach, etap I, która obejmuje:

1) 2 boiska treningowe o wymiarach 105×68 m każde; jedno o nawierzchni naturalnej, trawiastej z systemem odwodnienia i nawodnienia; drugie z nawierzchnią sztuczną i systemem odwodnienia; wyposażenie boisk; trybuny z 400 indywidualnymi miejscami siedzącymi przy boisku o nawierzchni sztucznej oraz z 300 – przy boisku o nawierzchni trawiastej; oświetlenie boisk – 500 lux boisko o nawierzchni sztucznej, 200 lux boisko o nawierzchni trawiastej; ogrodzenie boisk treningowych; system sportowy z elektroniczną tablicą wyników i wyświetlaczem tekstu;

2) drogi wewnętrzne, parkingi dla samochodów osobowych na 289 miejsc i parking dla autokarów, place i zjazdy oraz ukształtowanie i zagospodarowanie terenu ujęte w I etapie;

3) infrastruktura techniczna, na którą składają się: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć
kanalizacji deszczowej i drenażowej, sieć do nawadniania boisk treningowych wraz z włączeniem do zbiornika retencyjnego, pompownia, zasilanie elektroenergetyczne placu budowy, zasilanie elektroenergetyczne – punkt zdawczo-odbiorczy PZ-O, stacja transformatorowa, sieć elektroenergetyczna zalicznikowa, oświetlenie boisk i oświetlenie terenu, przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i drenażowej;

4) stadion sportowy: płyta boiska o nawierzchni naturalnej trawiastej i wymiarach 105×68, z systemami
odwodnienia, nawodnienia i podgrzewania murawy, z wyposażeniem boisk; trybuna zachodnia o konstrukcji żelbetowej z zadaszeniem i usytuowanymi pod nią pomieszczeniami socjalnymi, sportowymi, technicznymi, biurowymi i kawiarnią – salą konferencyjną wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; naroża trybun niskich: północno – zachodnia i południowo – zachodnia; fundamenty palowe pod słupy oświetleniowe przy w/w narożach trybun niskich; system sportowy z elektroniczną tablicą wyników i wyświetlaczem tekstu; system obsługi kibiców (sprzedaż biletów, organizacja wejść, system bezpieczeństwa); ogrodzenie stadionu;

5) zakup i dostawa maszyn i urządzeń do pielęgnacji boisk o nawierzchni naturalnej i sztucznej

Źródło