Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Kanał Ulgi gotowy

17 grudnia miało miejsce oficjalne przekazanie wybudowanego w ciągu niespełna siedmiu miesięcy kanału burzowego ulgi. Największa tegoroczna inwestycja na terenie miasta została zrealizowana kosztem 7.465.160 złotych.

Milion złotych miasto pozyskało na ten cel z komponentu J Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza. Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił miastu pożyczki w wysokości 5.687.400 złotych. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane BUDOSAN-CZUBASZEK.

W uroczystości oddania do użytku inwestycji udział wzięli m.in. biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski,ks. prałat Kazimierz Niemirka, poseł Jacek Kozaczyński, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Tomasz Nawrocki, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Ambroziewicz, radny sejmiku województwa mazowieckiego Leszek Celej, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Andrzej Daniluk, władze miasta Siedlce – prezydent Wojciech Kudelski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Adam Bobryk, wiceprezydenci Marta Sosnowska i Jarosław Głowacki oraz przedstawiciele wykonawcy, na czele z właścicielem firmy BUDOSAN-CZUBASZEK – Kazimierzem Czubaszkiem.

W ramach inwestycji wykonany został blisko dwukilometrowy kanał o średnicy 1,60 m i 1,20 m, dwa separatory oraz zbiornik retencyjny o objętości 2,5 tysiąca metrów sześciennych. Dzięki nowemu rozwiązaniu znacząco poprawi się gospodarka wodno-ściekowa w mieście. Przede wszystkim najniżej położone rejony miasta (m.in. okolice Szpitala Miejskiego, osiedla Młynarska czy okolic ulicy Czerwonego Krzyża) uwolnione zostaną od zalewania przez wody opadowe. Ich nadmiar odprowadzany będzie do zbiornika na siedleckich błoniach i stamtąd rowami melioracyjnymi do rzeki Helenki. Ponadto zatrzymanie oczyszczonych wód deszczowych zapobiegnie nadmiernemu wysuszaniu terenów zielonych na obszarze błoni siedleckich, w tym obszaru Natura 2000.

źródło: UM Siedlce