Siedlce

jacek kozłowski


Bezpieczne wakacje 2010

Bezpieczne wakacje 2010 – rusza akcja kontrolna Zmiana zasad zgłaszania wypoczynku, kontrola kąpielisk i uprawnień ratowników oraz stanu technicznego autokarów – to przykłady działań służb i inspekcji podległych wojewodzie mazowieckiemu w ramach programu „Bezpieczne wakacje 2010”. W tym roku szczególną…