Siedlce

Strefa płatnego parkowania na placu Zdanowskiego

Na jutrzejszej (15.01) sesji Rady Miasta Siedlce ma zostać uchwalone rozszerzenie strefy płatnego parkowania o plac Zdanowskiego przy budynku dworca kolejowego w Siedlcach.

Rozszerzenie to jest związane z niedawnym otwarciem centrum przesiadkowego, które oferuje 300 miejsc parkingowych, a również z uporządkowaniem terenów przy dworcu.

Parkometry pojawią się prawdopodobnie w lutym, poniżej publikujemy cennik opłat:

– pierwsze pół godziny: 1,00zł
– pierwsza godzina: 2,00zł
– druga godzina: 2,40zł
– trzecia godzina: 2,80zł
– każda następna godzina: 2,00zł

Opłaty będą obowiązywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00