Siedlce

Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa pod Siedlcami

Prokurator Okręgowy w Siedlcach w dniu 11 kwietnia 2018 r. skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko Michałowi B. i Kewinowi M. – oskarżonym o dokonanie w dniu 24 kwietnia 2017 r. zabójstwa Katarzyny S.

W toku śledztwa wykonano liczne czynności procesowe, zmierzające do ustalenia okoliczności i przebiegu zdarzenia oraz określenia motywu działania oskarżonych. Przesłuchano ponad 100 świadków, dokonano licznych analiz połączeń telefonicznych i korespondencji elektronicznej pomiędzy osobami związanymi ze sprawą, uzyskano opinie biegłych z różnych dziedzin, między innymi z zakresu genetyki, toksykologii, informatyki, traseologii, daktyloskopii i psychiatrii.
Ocena materiału dowodowego dostarczyła podstaw do przyjęcia, że Michał B. i Kewin M. działając wspólnie i porozumieniu i w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia Katarzyny S. zadali jej kilkanaście uderzeń w głowę, tułów oraz ręce, pięściami, nogami oraz młotkiem (narzędzie to zostało zabezpieczone w toku śledztwa), powodując u pokrzywdzonej liczne obrażenia ciała, skutkujące jej zgonem.

Obaj oskarżeni w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej i utrudnienia postępowania karnego zatarli ślady przestępstwa, ukrywając ciało Katarzyny S. oraz niszcząc jej telefon komórkowy i rzeczy użyte podczas zabójstwa pokrzywdzonej. W toku śledztwa ustalono, iż motywem zabójstwa była kwestia nieuregulowanych rozliczeń finansowych pomiędzy pokrzywdzoną a oskarżonym Michałem B.

Obaj oskarżeni od dnia 2 maja 2017 r. pozostają tymczasowo aresztowani.

źródło: Prokuratura Okręgowa w Siedlcach