Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Podwyżki podatku od nieruchomości od stycznia?

Urząd Miasta Siedlce opublikował na swoich stronach projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2016 roku. Zakłada on podwyżki, pierwsze od 2005 roku.

  • dla budynków mieszkalnych z 0,54 zł/m2 na 0,60 zł/m2 (podwyżka o 11%)
  • dla gruntów pozostałych z 0,12 zł/m2 na 0,20 zł/m2 (podwyżka o 60%)
  • budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej z 17,98 zł/m2 na 20,00 zł/m2 (podwyżka o 11%)
  • dla gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z 0,66 zł/m2 na 0,80 zł/m2 (podwyżka o 21%)

W uzasadnieniu projektu uchwały, można przeczytać, że: „Proponowana zmiana wysokości stawek w podatku od nieruchomości wynika z konieczności zapewnienia finansowania dla realizacji zadań miasta. Rosnąca systematycznie liczba zadań, których wypełnienie stanowi obowiązek gmin (m.in. pomoc społeczna, oświata) przy utrzymaniu, a w niektórych przypadkach obniżeniu, środków na ich realizację, wymaga podjęcia działań, które zabezpieczą odpowiedni poziom dochodów, niezależnych od transferów z budżetu państwa„, oraz „Ze względu na objęcie podwyżkami w sposób bezpośredni większości mieszkańców proponuje się stopniowe, kilkuletnie dochodzenie do ustalenia obciążeń podatkowych na poziomie ok.85-90% dopuszczalnych maksymalnych stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów.” – oznacza to, że być może będą nas czekały kolejne podwyżki, głównie podatku od gruntów pozostałych, którego stawka w 2016 będzie prawdopodobnie na poziomie 42% maksymalnych obciążeń podatkowych ogłaszanych przez Ministra Finansów.

Uchwała będzie przedstawiona prawdopodobnie na najbliżej Sesji Rady Miasta, pod koniec listopada.