Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Mark Shepherd Quartet

10 stycznia 2014 roku, w piątek o godzinie 18:00 odbędzie się IV Koncert z cyklu „Przez swing do symfonii” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wystąpi MARK SHEPHERD QUARTET w składzie:

Mark Shepherd (trąbka, vocal, gitara, band leader)
Tomasz Wielechowski (fortepian)
Janusz Kozłowski (kontrabas)
Krzysztof Kwiatkowski (perkusja)
oraz Joanna Morea (vocal, flet, saksofon)

W programie: światowe standardy muzyki tanecznej (m.in. boogie-woogie, tango, walc angielski, samba).

Muzyczne zainteresowania większości młodych Polaków kształtuje dyskotekowo – rockowa komercja skutkująca niekompetencją kulturową, obniżeniem wymagań wobec rozrywki i malejącą potrzebą obcowania z klasyką filharmoniczną. Program „Przez swing do symfonii” jest sumą doświadczeń z dwudziestu lat realizacji audycji szkolnych Antoniego Czajkowskiego, kompozytora – pianisty i pedagoga i stawia sobie za cel przywrócenie tu europejskich proporcji. Z grupą artystów o szczególnie wysokich umiejętnościach prezentuje muzykę rozrywkową wysokiego lotu, inspiruje do szukania w niej prawdziwego Piękna, Dobra i Prawdy i tą drogą prowadzi do Filharmonii. Cykl odnosi się do współczesnej komercyjnej rozrywki i subkultury inspirując odbiorcę do ambitniejszych poszukiwań estetycznych. Muzyka jest najpowszechniejszym językiem komunikacji. W ograniczonych programowo szkołach średnich jest ważnym elementem wychowania w kulturze.

Przez poznanie na żywo klasyki rozrywki, w tym muzyki tanecznej z elementami jazzu i wybranych gatunków filharmonicznych, trzyletni cykl edukacyjny wyposaża młodzież w podstawową kompetencję kulturową, tym samym podnosząc wymagania wobec krajowego rynku rozrywki. Kluczem do sukcesu jest właściwa tematyka, treści programowe, repertuar, słowo wiążące, ale najważniejsi są artyści swobodnie poruszający się w każdym rodzaju sztuki. Efekt końcowy prowadzi do wyrobienia smaku estetycznego, świadomego odróżniania muzyki dobrej od złej, fałszu i tandety w sztuce i na pobudzaniu zainteresowań klasyką filharmoniczną.
Antoni Czajkowski – kierownictwo artystyczne, prowadzenie

Współorganizacja: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, Instytut Muzyki i Tańca.
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasach MOK przy ul. Pułaskiego 6 i Sienkiewicza 63.
Koncerty dla młodzieży godz. 12:00 i 13:30