Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Działka przy stadione sprzedana

Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 19 grudnia 2012 r. odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,46 ha, położonej w Siedlcach przy ulicy Jana Pawła II, w sąsiedztwie stadionu piłkarskiego i budowanego Aquaparku.

Do licytacji przystąpił jeden oferent, który po jednokrotnym postąpieniu nabył nieruchomość za cenę netto 1 031 200 zł.

Przedmiotową nieruchomość nabyło Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus z siedzibą w Warszawie przy Alejach Komisji Edukacji Narodowej 84/106. Oferent spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a przedstawione dokumenty były zgodne z regulaminem przetargu.
Nieruchomość przeznaczona jest pod budowę hotelu dla ok. 150 osób. Od strony południowej hotel powinien być połączony z budowanym Aquaparkiem, od strony północnej – z planowaną do budowy Halą Widowiskowo-Sportową.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego i regulaminem przetargu, na terenie przedmiotowej nieruchomości dopuszczalne są usługi z zakresu gastronomii, hotelarstwa, kultury, rozrywki, wystawiennictwa, oraz dopuszczone jest zaplecze techniczne dla w/w usług.