Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Kontynuacja budowy Aquaparku w Siedlcach

Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. informuje, że w dniu 28 sierpnia 2012 roku o godz. 10:30 nastąpiło otwarcie ofert dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kontynuacja budowy aquaparku w Siedlcach”.

Zamawiający na realizację powyższego zadania przeznaczył kwotę netto 32 143 871, 43 zł (brutto 39 536 961, 86 zł). W wyniku postępowania wpłynęły dwie oferty.

– Pierwszą złożyła Firma Skanska S.A., Oddział Budownictwa Ogólnego w W-wie, 01-518 Warszawa, biuro ul. Gen. J. Zajączka 9, na kwotę netto 27 828 610, 83 zł (brutto 34 229 191, 32 zł).
– Drugą ofertę złożyła firma Unibep S.A., z siedzibą w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3-go maja 19, na kwotę netto 31 962 996, 23 zł, (brutto 39 314 485, 36 zł).

W chwili obecnej Komisja Przetargowa przystąpiła do weryfikacji złożonych ofert.

źródło: ARMS