Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
IV Siedleckie Dni Recyklingu

W sobotę 21 maja w godzinach od 9.00 do 15.00 na parkingu przed Starostwem Powiatowym w Siedlcach odbędzie się zbiórka surowców wtórnych prowadzona w ramach IV Siedleckich Dni Recyklingu organizowanych przez Urząd Miasta Siedlce.

Każdy z mieszkańców, który przyniesie:
– 5 kg makulatury lub,
– 15 szt. butelek z tworzywa sztucznego lub,
– 10 szt. opakowań szklanych lub,
– 15 szt. baterii lub,
– 3 szt. drobnego zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego

otrzyma w zamian eko – gadżety w postaci: ekologicznych toreb na zakupy, sadzonek krzewów ozdobnych, bylin i kwiatów.
Osoby które, przyniosą więcej surowców wtórnych lub zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego niż jest to wskazane powyżej mogą otrzymać maksymalnie do 10 sztuk sadzonek.