Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
MPK podnosi ceny biletow

Od 1 stycznia zaczyna obowiązywać nowy cennik biletów autobusowych MPK w Siedlcach.

I Strefa:
Bilety jednorazowe:
– normalny: 2.50zł
– ulgowy: 1.25zł
– emerycki: 1.88zł
Bilet imienny okresowy:
– normalny: 86zł
– ulgowy: 43zł
Bilet okresowy szkolny: 43zł
Bilet I strefy kupiony u kierowcy kosztuje 0.20zł więcej

II Strefa:
Bilety jednorazowe:
– normalny: 3.50zł
Bilet imienny okresowy:
– normalny: 120zł
Bilet okresowy szkolny: 61.20zł

III Strefa:
Bilety jednorazowe:
– normalny: 4.50zł
Bilet imienny okresowy:
– normalny: 150zł
Bilet okresowy szkolny: 76.50zł

IV Strefa:
Bilety jednorazowe:
– normalny: 5.50zł
Bilet imienny okresowy:
– normalny: 190zł
Bilet okresowy szkolny: 96.90zł

Bilet za przewóz bagażu oraz przewóz zwierząt – cena biletu normalnego dla danej strefy
Opłaty dodatkowe:
1. za przejazd bez ważnego biletu – 125.00 zł
2. za przewóz bagażu bez ważnego biletu – 50.00 zł
3. za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu trasy bez uzasadnionej przyczyny – 375.00 zł
4. opłata za wymianę uszkodzonej lub zagubionej karty miejskiej – 10.00zł
5. jednorazowa opłata za kartę miejską „ na okaziciela” – 10.00zł
6. anulowanie opłaty dodatkowej w przypadku okazania biletu okresowego lub potwierdzenia prawa do ulgi w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania – pobierana jest kwota w wysokości 10% opłaty dodatkowej.
7. ustala się obniżenie opłaty dodatkowej w przypadku jej uiszczenia bezpośrednio po stwierdzeniu braku biletu lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia mandatu:
– w pkt. 1 i 2 – o 30%
– w pkt. 3 – o 50%

źródło: MPK