Siedlce

Sytuacja epidemiologiczna na terenie miasta Siedlce i powiatu siedleckiego związana z COVID-19 z dnia 24 września 2020 rokuUlice w Węgrowie zmodernizowane

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 przebudowano ul. Kołłątaja i ul. Szamoty. Inwestycja zwiększy komfort jazdy i poprawi poziom bezpieczeństwa drogowego w mieście. W otwarciu ulic wziął udział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

W ramach inwestycji, na odcinku ok. 260 metrów, położono nową nawierzchnię oraz wybudowano chodniki, zjazdy i kanalizację deszczową. Modernizacja kosztowała ok. 1,25 mln zł. Dofinansowanie z budżetu państwa to ok. 620 tys. zł.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 to rządowy projekt, którego celem jest podniesienie standardu dróg lokalnych oraz bezpieczeństwa ich użytkowania. Dzięki zrealizowanym inwestycjom drogowym poprawiają się warunki życia mieszkańców oraz atrakcyjność terenów i podmiotów gospodarczych, a także dostępność komunikacyjna ośrodków. W latach 2009 – 2010 przedsięwzięcia na Mazowszu dofinansowano łącznie kwotą ok. 154,8 mln zł. Do projektu zakwalifikowano 168 inwestycji (64 powiatowe i 104 gminne), razem ok. 570 km dróg.