Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Absolutorium dla Prezydenta

Rada Miasta Siedlce udzieliła absolutorium prezydentowi Siedlec Wojciechowi Kudelskiemu za 2009 rok. Za głosowało 18 radnych, jeden był przeciw.

Udzielenie absolutorium Prezydentowi za wykonanie budżetu miasta za 2009 rok było najważniejszym punktem obrad Rady Miasta Siedlce, która obradowała w piątek, 30 kwietnia. Zdecydowana większość radnych bardzo dobrze oceniła zeszłoroczną działalność Prezydenta Miasta Siedlce. Za udzieleniem absolutorium głosowało 18 radnych reprezentujących wszystkie kluby: Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, Radnych Lewicy i Siedleckiego Towarzystwa Samorządowego.

Dziękując za udzielenie absolutorium prezydent Wojciech Kudelski stwierdził, że wykonanie tak trudnego i dynamicznego budżetu to zasługa wszystkich, którym na sercu leży rozwój miasta. Podziękował radnym, swoim zastępcom oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miasta oraz jednostek podległych. – Jeszcze raz okazało się, że zgoda buduje – powiedział prezydent. – Oczywiście nie ustrzegliśmy się błędów, ale dzięki dociekliwości radnych i prowadzeniu transparentnej działalności było ich stosunkowo niewiele. Uważam, że na krytykę nie należy się obrażać, ale wyciągać z niej wnioski na przyszłość.

źródło: UM Siedlce