Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Poziom wody w Wiśle opada, na Bugu rośnie!

Choć poziom wody w Wyszogrodzie w ciągu ostatniej doby obniżył się o 33 centymetry, nadal przekracza stan alarmowy. O 72 centymetry podniósł się zaś poziom Bugu we Frankopolu. Sytuacja jest stale monitorowana przez służby zarządzania kryzysowego, straż pożarną oraz instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną.

W godzinach porannych w Płocku obradował Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego (WZZK) pod przewodnictwem Jacka Kozłowskiego, wojewody mazowieckiego. Zagrożenie powodziową zatorową występuje w dwóch regionach:
1. na odcinku Wisły Kępa Polska – Wyszogród – Płock,
2. na odcinku Bugu od granicy województwa podlaskiego do Zalewu Zegrzyńskiego.

Dziś kolejne dwa powiaty – płocki oraz siedlecki – dołączyły do wyszkowskiego oraz miasta Płocka i ogłosiły wprowadzenie stanu alarmu powodziowego. Nie oznacza to, że mamy do czynienia z powodzią. Ale jej zagrożenie w niektórych miejscach jest realne. Dlatego też od stanu wzmożonego monitorowania sytuacji przeszliśmy do działań bezpośrednich. Poniżej Płocka od 29 grudnia pracuje pięć lodołamaczy, które wycinają w pokrywie lodowej rynnę i kruszą powstałą na Wiśle krę – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Praca lodołamaczy pozwala utrzymać ciągłość przepływu na Wiśle. Nie mogą one jednak pracować w temperaturze poniżej -5 stopni C. Mimo to w obecnej sytuacji szybkie nadejście większych mrozów byłoby rozwiązaniem optymalnym, ponieważ rzeka zamarzłaby na całym odcinku. Prognozy meteorologiczne wskazują, że w najbliższych dniach nastąpi obniżenie temperatury (do ok. –13 stopni C. w nocy).

Największy wzrost poziomu wody zanotowano tej doby na Bugu we Frankopolu (powiat sokołowski), w którym stan alarmowy jest przekroczony o 90 centymetrów. Nie oznacza to bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców i zwierząt.

W związku z powyższą sytuacją, straż pożarna, służby zarządzania kryzysowego, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych (WZMUW), Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej zostały postawione w stan podwyższonej gotowości. 24 godziny na dobę są czynne magazyny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz WZMUW, które mogą przekazać samorządom wyposażenie do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej, jak ubrania do pracy w wodzie czy pompy szlamowe.

2 stycznia grupa operacyjna WZZK, w skład której wchodzą również saperzy z jednostki wojskowej w Kazuniu, dokonała oceny sytuacji w Płocku. 3 stycznia taki rekonesans zostanie przeprowadzony na Bugu. Nawiązano także współpracę z województwem podlaskim w celu skoordynowania akcji przeciwpowodziowej na Bugu.