Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Będzie stadion!

Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie poręczenia spłaty rat kredytu wraz z odsetkami na budowę pierwszego etapu Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki w Siedlcach.

Decyzja ta umożliwi Agencji Rozwoju Miasta Siedlce rozpoczęcie procedury przetargowej, która wyłoni podmiot udzielający spółce pożyczki na realizację tego zadania w kwocie 37,5 mln złotych.

Rada Miasta podjęła także uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Błoni Siedleckich ograniczonego ulicami: Graniczną, Północną i Kazimierzowską.

Zmiana umożliwia wybudowanie na siedleckich błoniach Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki. W dokumencie przygotowano również układ komunikacyjny obsługujący kompleks obiektów sportowych.

źródło: UM Siedlce