Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Inauguracja na Uniwersytecie

W poniedziałek, 4go października, w południe rozpoczęła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego (dawniej Akademia Podlaska) w Siedlcach.

Uniwersytet utworzony został Ustawą z dnia 23 lipca 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej, oficjalnie nazwa Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny weszła w życie 1go października 2010.

Pierwsza inauguracja roku akademickiego na siedleckim Uniwersytecie zgromadziła liczne grono gości. Władze państwowe reprezentowali minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki oraz wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Parlament RP: senator Waldemar Kraska oraz posłowie Stanisława Prządka, Teresa Wargocka, Krzysztof Borkowski i Jacek Kozaczyński. Na inauguracji obecne były również władze samorządowe Siedlec: prezydent Wojciech Kudelski ze swoimi zastępcami – Martą Sosnowską i Jarosławem Głowackim oraz przewodniczący Rady Miasta Mariusz Dobijański. W uroczystości udział wziął także biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski, który w kościele katedralnym odprawił Mszę św. w intencji całego środowiska akademickiego. Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć zmarłego w lipcu tego roku prof. Lesława Szczerby, wybitnego matematyka, rektora siedleckiej uczelni w latach 1993-99, inicjatora pionierskiego w kraju systemu kształcenia osób niepełnosprawnych.

na podstawie: UM Siedlce