Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Usuwanie skutków powodzi – pieniądze dla mazowieckich samorządów

Promesy na łączną kwotę ponad 27 mln zł przekazali Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji oraz Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki samorządom, które ucierpiały w wyniku powodzi. Środki te przeznaczone będą na najbardziej pilne potrzeby związane z odbudową zniszczonej infrastruktury komunalnej.

Pomoc otrzymał samorząd województwa mazowieckiego, powiat płocki, a także gminy: Słubice, Gąbin, Solec, Chotcza, Przyłęk, i Wilga. „Promesy potwierdzają, że budżet państwa będzie w znacznym stopniu partycypował w usuwaniu skutków powodzi” – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Przyznane pieniądze zostaną wydane na odbudowę takich obiektów jak drogi, mosty, sieci wodociągowe i budynki użyteczności publicznej. Ponadto, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało marszałkowi województwa mazowieckiego 14 mln zł na odbudowę wału przeciwpowodziowego w Świniarach (gmina Słubice). Pomoc finansowa dla samorządów będzie udzielana także w przyszłym roku.

W przypadku wystąpienia zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, samorządy powinny niezwłocznie powołać komisje ds. ustalenia szkód i szacowania strat. Weryfikacją oszacowanych strat zajmuje się komisja powołana przez wojewodę. Szczegółowy opis procedury oraz wzory niezbędnych dokumentów można znaleźć pod adresem: http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/629/43/Nowe_zasady_i_procedury_w_przypadku_klesk_zywiolowych_obowiazujace_od_27_kwietni.html