Siedlce

mazowsze


Sytuacja epidemiologiczna na terenie miasta Siedlce i powiatu siedleckiego związana z COVID-19 z dnia 7 sierpnia 2020 rokuZa dużo dwutlenku azotu

Jakość powietrza na Mazowszu: wyniki badań Inspekcji Ochrony Środowiska Jakość powietrza w województwie mazowieckim ulega poprawie. Dotrzymane są dopuszczalne poziomy dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu oraz metali ciężkich zawartych w pyle. Przekroczona jest natomiast norma dla pyłu PM10 i benzo/a/pirenu,…