Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
15 dodatkowych inwestycji

Drogi lokalne: 15 dodatkowych inwestycji na Mazowszu – zostanie zrealizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku 2010.

Środki zaoszczędzone przez samorządy w ramach przetargów na 70 zakwalifikowanych w listopadzie dróg, przekazujemy na 15 kolejnych projektów z listy, która wcześniej przeszła weryfikację – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Wnioski zostały wskazane przez komisję działającą przy wojewodzie, a następnie zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W grupie powiatów dofinansowane zostały dwa: mławski (przebudowa drogi powiatowej od Nowej Wsi do Kuklina) oraz ostrołęcki (przebudowa drogi powiatowej od Lasek do Wólki Seroczyńskiej). Uzyskane oszczędności pozwoliły także zwiększyć pulę przeznaczoną dla powiatu węgrowskiego – wyrównano dopłatę do uprzednio zatwierdzonej przebudowy drogi z Kosowa Lackiego do Węgrowa. Wśród dofinansowanych trzynastu gmin znalazły się: Karniewo, Stupsk, Wieczfnia Kościelna, Myszyniec, Goworowo, Stara Biała, Kowala, Klwów, Iłża, Sienno, Korczew, Mokobody, Wołomin.

Ogólna liczba zakwalifikowanych wniosków w województwie mazowieckim wynosi zatem 85 (31 projektów powiatowych, 54 gminych) na łączną kwotę 92 mln zł (48 mln zł na gminne i 44 mln zł na powiatowe). Całkowita liczba kilometrów przebudowanych, wyremontowanych lub zbudowanych dróg w tym roku w ramach Programu wyniesie w województwie mazowieckim ponad 319 km.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 to rządowy projekt, którego celem jest podniesienie standardu dróg lokalnych oraz bezpieczeństwa ich użytkowania. Dzięki zrealizowanym inwestycjom drogowym poprawią się warunki życia mieszkańców oraz atrakcyjność terenów i podmiotów gospodarczych, a także dostępność komunikacyjna ośrodków będących lokalnymi centrami wzrostu gospodarczego.

W 2009 roku w ramach Programu w województwie mazowieckim zrealizowano 76 projektów (28 powiatowych i 48 gminnych). Inwestycje objęły łącznie 230 km dróg i dofinansowano je kwotą 62,5 mln zł.