Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Zmiana wysokości kosztu odtworzenia metra kwadratowego

Nowe wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalił Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Od 1 kwietnia 2010 r. do 30 września 2010 r. będą wynosić 4110 zł – dla województwa mazowieckiego i 5912 zł – dla m.st. Warszawy.

Wysokość wskaźnika przeliczeniowego ustalana jest przez wojewodę dwa razy w roku na okres 6 miesięcy. Wartość ta ma istotne znaczenie np. dla ustalania stawek czynszu lokali mieszkalnych – roczny czynsz za metr kwadratowy nie może przekraczać 3% wartości wskaźnika. Ma ona także znaczenie w przypadku ubiegania się o kredyt w ramach rządowego programu „Rodzina na swoim”. Wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i wskaźnika przeliczeniowego.

Wojewoda nie ma wpływu na wysokość wskaźnika – dokonuje jego wyliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawą jest tu przeciętny w powiecie koszt budowy 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, określony przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Przy ustalaniu wielkości wskaźnika uwzględniany jest wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych dla województwa mazowieckiego na podstawie danych z ostatnich 6 miesięcy.