Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Rośnie powiom wody w rzekach

Od 0ºC w nocy do 6ºC w dzień zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To optymalne warunki łagodnego topnienia zalegającego na Mazowszu śniegu. Służby zarządzania kryzysowego monitorują sytuację, gdyż niewykluczone są lokalne podtopienia. Uwaga: Nienależny przebywać nad brzegami rzek.

Wisła przekroczyła stany alarmowe w Kępie Polskiej i Wyszogrodzie. Podobnie było na początku stycznia – wówczas występowały podtopienia w rejonie Bugu (gminy Małkinia i Korczew). 24 lutego wojewoda Jacek Kozłowski przeprowadził wizję lokalną w Małkini, Klukowie i w rejonie Bugu.

23 lutego w urzędzie wojewódzkim zebrał się zespół zarządzania kryzysowego. Dokonano kolejnego przeglądu przygotowania służb (straży pożarnej, policji, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej). Starostwa mają przygotować plany ochrony przeciwpowodziowej i ewakuacji ludności. W przypadku podtopień – w pierwszej kolejności reagują miejscowe służby i samorząd (powiatowe sztaby kryzysowe). W razie potrzeby uruchamiane są siły i środki na poziomie województwa. Jeśli to nie wystarcza, pomocą służy wojsko.