Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Od dziś straż graniczna i rybacka działają razem

Nielegalnie przebywający na Mazowszu cudzoziemcy będą mieć trudniej niż do tej pory. Podpisane dzisiaj u wojewody mazowieckiego porozumienie pozwoli szybciej rozwiązać sprawy, które dotychczas wykraczały poza działalność jednej ze służb: zarówno rozpoznać sprzęt rybacki, jak i aresztować nielegalnych imigrantów.

Obie służby mają duże doświadczenie w zakresie swoich działań. Wykorzystując wiedzę drugiej strony, z pewnością będą jeszcze skuteczniejsze – powiedział Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki.

Korzyści finansowe porozumienia to np. wspólna organizacja szkoleń, co pozwoli obniżyć koszty rozwoju zawodowego pracowników, a w konsekwencji skierować więcej patroli w teren.

Od dłuższego czasu współpracujemy ze służbami wojewody. Cieszę się, że dziś możemy rozpocząć tę współpracę na nowych płaszczyznach – powiedział mjr SG Mariusz Piętka, komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Jednostki kooperowały już ze sobą, m.in. przy interwencjach na targowiskach.

Wiele nas łączy, stoimy na straży prawa i bezpieczeństwa, a nasza współpraca zaowocuje skuteczniejszymi i bardziej efektywnymi działaniami mającymi prowadzić do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego – powiedział Robert Kucyk, komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej.