Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
W łosickim drogi przebudowane

W ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg 2008-2011”. Zmodernizowany został odcinek ciągu drogowego łączącego gminy Platerów i Sarnaki. Ponadto w pierwszej z nich wyremontowano fragment trasy Platerów – Mężenin, ułatwiającej dojazd do drogi krajowej nr 19.

Koszt drogi przechodzącej przez gminy Platerów i Sarnaki wyniósł ok. 4,1 mln zł, wydatki na przebudowę trasy nr 2043W na odcinku Platerów – Mężenin zamknęły się sumą ok. 3,2 mln zł – powiedział Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki. W ramach pierwszej inwestycji fragmenty dróg o łącznej długości ok. 6,5 km wyremontowano na odcinkach Kisilew – Lipno oraz Chlebczyn – Klimczyce. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło ok. 2mln zł. Prace remontowe podczas drugiego projektu przeprowadzono na odcinku ok. 2,8 km, w ramach NPPDL 2008 – 2011 przekazano ok. 1, 6 mln zł.

W 2010 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, na budowę i modernizację tras lokalnych na Mazowszu przeznaczono 92,5 mln. Drogi finansowane będą ze środków własnych samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa – w wysokości do 50 proc. wartości inwestycji Dzięki tym środkom, w województwie mazowieckim, zostanie zrealizowanych 28 projektów powiatowych oraz 42 projektów gminnych.