Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Apel wojewody o odśnieżanie dachów budynków

Na najbliższe dni prognozy zapowiadają zmienną pogodę. Gdy wzrasta temperatura, pokrywa śnieżna, spowodowana obfitymi opadami śniegu, robi się coraz cięższa, stwarzając zagrożenie awarii a nawet katastrofy.

„Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych – w szczególności kompleksów wielkopowierzchniowych – są zobowiązani ustawowo przez prawo budowlane do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na ich terenie” – apeluje Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Niedopełnienie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie kompleksów jest zagrożone karami przewidzianymi przez art. 91a Prawa budowlanego, w tym karą pozbawienia wolności.

„Większość obiektów na Mazowszu znajduje się w dobrym stanie technicznym. Ewentualne przypadki zaniedbań należy zgłaszać do powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego” – informuje Jaromir Grabowski, mazowiecki wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.