Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Zakaz wywieszania reklam na budynkach mieszkalnych

Od soboty, 19 grudnia 2009 roku zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie instalowania na budynkach wielorodzinnych reklam i innych urządzeń niezwiązanych z użytkowaniem mieszkania. Projekt przygotował Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, po protestach mieszkańców bloku przy rondzie ONZ w Warszawie.

Nowe prawo wprowadza zasadę nieograniczania oświetlenia dziennego mieszkań oraz pozwala na instalowanie urządzeń, które są związane z użytkowaniem budynku lub mieszkania, np. krat, rolet czy zabudowy balkonów. Przepisy zezwalają również na instalowanie urządzeń i nośników reklamowych na ścianach bez okien, na oknach klatek schodowych lub lokali użytkowych oraz podczas prowadzenia remontów elewacji.

Proponowane w rozporządzeniu zmiany pozwolą wyeliminować negatywne dla lokatorów konsekwencje instalowania reklam, tablic i urządzeń na budynkach wielorodzinnych – czytamy w uzasadnieniu projektu.