Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Będzie referendum w sprawie budowy galerii handlowej

Wczoraj, 16go grudnia na sesji Rady Miasta zdecydowano o przeprowadzeniu referendum w sprawie zagospodarowania terenu po stadionie Pogoni przy ulicy Wojskowej (na rogu Piłsudskiego).

Zebrane około 8000 podpisów w sprawie przeprowadzenia referendum przekonało Radę Miasta do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu referendum. Mieszkańcy będą mogli się wypowiedzieć, co powinno powstać w miejscu stadionu – Galeria Handlowa, czy Aquapark.

Termin referendum przypada na 7 lutego 2010.

Aby referendum miało moc, musi w nim wziąć udział 18000 uprawnionych do głosowania mieszkańców Siedlec.

Przypomnijmy, według założeń Prezydenta Miasta, Wojciecha Kudelskiego, za pieniądze ze sprzedaży terenu po stadionie pod Galerię Handlową, miał zostać zbudowany Aquapark na siedleckich Błoniach, w przypadku wypowiedzeniu się mieszkańców przeciwko sprzedaży terenu i budowie Galerii… budowa Aquaparku prawdopodobnie oddali się o bliżej nieznany termin, podobnie jak budowa Galerii Handlowej, ponieważ inwestorzy na pewno nie będą czekać w nieskończoność.