Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Plan zagospodarowania przestrzennego obecnego boiska przy ulicy Wojskowej

Rada Miasta podjęła uchwałę o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Sportową, Katedralną i Wojskową.

Decyzję podjęto podczas sesji 25 września. Zmiana planu wynikała z potrzeby dostosowania stanu prawnego do sytuacji faktycznej, jaka zaistniała przed kilkoma laty po sprzedaży części nieruchomości na tym terenie prywatnemu inwestorowi, który wybudował tam obiekty handlowe. Decyzje sprzed kilku lat oraz zmienione w 2002 roku przepisy Polskiego Związki Piłki Nożnej uniemożliwiły modernizację stadionu piłkarskiego tak, aby spełniał on nowe wymogi. Rada Miasta zdecydowała o przystąpieniu do budowy nowoczesnego kompleksu sportowego na siedleckich błoniach.

Dokument przewiduje, że w miejsce dotychczasowego stadionu piłkarskiego przy ulicy Wojskowej powstanie nowoczesna galeria handlowa o powierzchni użytkowej ok. 40 tys. metrów kwadratowych. Plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza utworzenie w obiekcie jednego obiektu handlowego o powierzchni do 6 tys. metrów kwadratowych oraz mniejszych o powierzchni nie większej niż 1,2 tys. metrów kwadratowych. Zgodnie z uchwalonym dokumentem, w galerii obok sklepów znajdą się również obiekty usługowe, gastronomiczne oraz kulturalne, rekreacyjne i sportowe. Plan narzucił inwestorowi, który będzie realizował przedsięwzięcie obsługę komunikacyjną wewnątrz obiektu, co oznacza, że wszystkie miejsca parkingowe zostaną utworzone na parkingach podziemnych lub naziemnych. Dla potrzeb sprawnej obsługi dojazdów i wyjazdów z galerii zapisano, iż ulica Sportowa zostanie poszerzona do 16 metrów co umożliwi utworzenie czterech pasów ruchu, natomiast ulica Katedralna będzie miała szerokość do 12,5 m co umożliwi utworzenie trzech pasów ruchu. Plan zagospodarowania przestrzennego przesądza też o charakterze elewacji mającego powstać obiektu. Uchwalone zapisy przewidują, że ma ona nawiązywać do historycznych kamieniczek znajdujących się w centrum Siedlec.

Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego umożliwia władzom miasta podjęcie działań zmierzających do przygotowania procedury przetargowej, która wyłoni inwestora mogącego wybudować nowoczesną galerię handlową. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży nieruchomości samorząd przeznaczy na sfinansowanie kolejnego etapu budowy Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki na siedleckich błoniach.

źródło: UM Siedlce