Siedlce

siedlce galeria


Sytuacja epidemiologiczna na terenie miasta Siedlce i powiatu siedleckiego związana z COVID-19 z dnia 3 sierpnia 2020 rokuPlan zagospodarowania przestrzennego obecnego boiska przy ulicy Wojskowej

Rada Miasta podjęła uchwałę o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Sportową, Katedralną i Wojskową. Decyzję podjęto podczas sesji 25 września. Zmiana planu wynikała z potrzeby dostosowania stanu prawnego do sytuacji faktycznej, jaka zaistniała przed kilkoma laty…