Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Będą remonty ulic, dostaliśmy dofinansowanie!

Prezydent Siedlec Wojciech Kudelski poinformował na początku obrad Rady Miasta, że 20 kwietnia Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listy rankingowe projektów zgłoszonych w ramach trzech działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, do których aplikowało miasto.

W działaniu 3.1. infrastruktura drogowa status zatwierdzonych otrzymały wszystkie wnioski złożone przez siedlecki samorząd:

1. Przebudowa ul. Piaski Zamiejskie (II etap w mieście Siedlce) i budowa ul. Piaskowej w Strzale w gminie Siedlce – kwota dofinansowania 7 128 843,91 zł

2. Przebudowa ul. Sokołowskiej w Siedlcach na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Popiełuszki do skrzyżowania z ul. Jagiełły – kwota dofinansowania 5 078 057,48 zł

3. Przebudowa ulicy Pułaskiego w Siedlcach – kwota dofinansowania 2 188 750,00 zł

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 5405W na odcinku od ul. Garwolińskiej do ul. Okopowej – kwota dofinansowania 2 520 658,11 zł

5. Przebudowa ulicy 10 Lutego w Siedlcach wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego – 10 Lutego w Siedlcach – kwota dofinansowania 1 907 500,00 zł.

Prezydent Wojciech Kudelski podziękował przy tym obecnemu na sesji wójtowi gminy Siedlce Mirosławowi Bieńkowi za wspólne przygotowanie ważnego wniosku dotyczącego przebudowy ulic Piaski Zamiejskie i Piaskowej, dzięki któremu udało się pozyskać duże środki na ważny ciąg komunikacyjny pozwalający ominąć centrum Siedlec.

Prezydent Wojciech Kudelski powiedział, że również wszystkie trzy złożone przez miasto Siedlce projekty do działania 6.1. Kultura uzyskały status zatwierdzonych:

1. Modernizacja budynku „Podlasie” i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach – kwota dofinansowania 9 916 000,00 zł

2. Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach – kwota dofinansowania 9 000 000,00 zł

3. Modernizacja budynku „Sojusz” dla potrzeb kultury przy ulicy Pułaskiego 7 w Siedlcach – kwota dofinansowania 2 500 000,00 zł

Dofinansowanie otrzyma także wniosek złożony w ramach naboru do działania 1.3. Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą – Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ul. Brzeskiej i ul. Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – kwota dofinansowania 5 152 786,25 zł.

Prezydent Wojciech Kudelski podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do pozytywnej weryfikacji wniosków przygotowanych przez siedlecki samorząd. W szczególności podziękował Zarządowi Województwa Mazowieckiego, radnym sejmiku województwa mazowieckiego, a także pracownikom Urzędu Miasta pracującym nad przygotowaniem dokumentów pod kierownictwem wiceprezydentów Marty Sosnowskiej i Jarosława Głowackiego.

Wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Krzysztof Borkowski powiedział, że wprawdzie procedura ogłaszania naborów w ramach RPO WM 2007-2013 trwała bardzo długo to dzięki decyzjom Zarządu Województwa udało się uruchomić środki w wysokości blisko 1,4 mln złotych, które trafią wkrótce do mazowieckich samorządów. Radny Borkowski pogratulował i podziękował samorządowi miasta Siedlce za przygotowanie bardzo dobrych wniosków, które – jak podkreślił – znalazły się na czołowych pozycjach poszczególnych list rankingowych.

źródło: UM Siedlce/www.siedlce.pl