Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Budżet Siedlec na rok 2009 przyjęty

Rada Miasta Siedlce przyjęła jednogłośnie budżet na rok 2009. Dokument przewiduje dochody na poziomie 356.691.100 zł i wydatki w wys. 364.087.100 zł. Deficyt w wysokości 7.396.000 zł pokryty zostanie przychodami z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prezentując budżet na rok 2009 skarbnik miasta Siedlce Kazimierz Paryła podkreślił, że jest to budżet ofensywny, zakładający stuprocentowy wzrost wydatków na inwestycje, ale jednocześnie jest to budżet, który nie zagraża kondycji finansowej siedleckiego samorządu. Nakłady inwestycyjne na 2009 rok planowane są na kwotę 121.652.431 zł. Prezydent Wojciech Kudelski zapewnił natomiast, że miasto będzie bardzo mocno zabiegało o pozyskanie jak największej ilości funduszy zewnętrznych, które są niezbędne, by ambitne plany inwestycyjne udało się zrealizować.

Pozytywną opinię dokumentowi wydały wcześniej wszystkie komisje Rady Miasta, a następnie – podczas obrad – wszystkie kluby radnych.

Podczas sesji radni uchwalili m.in. regulamin wynagradzania nauczycieli w 2009 roku. Zdecydowali również o wniesieniu aportu pieniężnego do Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w wysokości 500 tysięcy złotych oraz ustalili wysokość opłaty od posiadania psów na rok 2009, która wyniesie 80 złotych.

źródło: UM Siedlce