Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Autobusy w okresie świątecznym

MPK w Siedlcach uprzejmie informuje, że w okresie świątecznym w rozkładzie jazdy autobusów wprowadzono następujące zmiany:

24.12.2008 – autobusy kursują według rozkładu jak w soboty
§ autobusy kursujące na liniach nr: 3,4,12 bez zmian,
§ autobusy kursujące na pozostałych liniach – ostatnie kursy wyjazdowe z Siedlec do godz. 19.00, pozostałe kursy zostają zawieszone.

25.12.2008 – kursują tylko autobusy na liniach 3, 4 i 12 według rozkładu jak w dni świąteczne. Pierwsze kursy o:
§ godzinie 7.15 z Leśnej – linia nr 3
§ godzinie 7.30 z Kurpiowskiej – linia nr 4
§ godzinie 6.45 z Massy – linia nr 12

26.12.2008 – autobusy kursują według rozkładu jak w dni świąteczne.

31.12.2008 – autobusy kursują według rozkładu jak w dni robocze, autobusy kursujące na liniach nr: 3, 4, 12 bez zmian, autobusy kursujące na pozostałych liniach ostatnie kursy wyjazdowe z Siedlec do godz. 19.30, pozostałe kursy zostają zawieszone

01.01.2009 – autobusy kursują według rozkładu jak w dni świąteczne.

Od dnia 1 stycznia 2009r w komunikacji miejskiej w Siedlcach obowiązują nowe zasady rozliczeń uprawnień do przejazdów ze zniżką 100% oraz nowe ceny biletów dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Siedlce dzieci i młodzież od 1 stycznia mogą jeździć ze zniżką 50% a osoby upoważnione do przejazdów ze zniżką 100% zobowiązane są do pobierania biletów o wartości 0 zł. Wprowadzenie biletów o wartości 0 zł jest konsekwencją obowiązującego w naszym kraju prawa podatkowego. Tworząc komunikację miejską w roku 1992 ówczesny Zarząd Miasta zdecydował się na spółkę prawa handlowego jako odpowiednią do tego zadania. Patrząc na rozwój MPK możemy śmiało stwierdzić, że była to właściwa decyzja. MPK przejęło na siebie wszystkie koszty związane z tworzeniem i rozwojem komunikacji miejskiej w Siedlcach. Dzięki temu Miasto nie musiało ponosić kosztów tworzenia Zarządu Komunikacji, troszczyć się o produkcję, dystrybucję i kontrolę biletów. To Zarząd MPK odpowiadał za nabywanie nowych autobusów. Na dzień dzisiejszy jesteśmy jednym z wiodących przedsiębiorstw w Polsce. Ponad 62% posiadanego taboru autobusowego, to autobusy niskopodłogowe, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Było to możliwe dzięki funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w formie spółki prawa handlowego. Ale taka forma prawna wymaga konieczności poddania się pełnej i przejrzystej kontroli organów zewnętrznych, tak aby zasady współpracy pomiędzy spółką a miastem nie budziły wątpliwości. Z tego powodu zostaje wprowadzony bilet o wartości 0 zł. Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości stosowania takiego rozwiązania. W zswiązku z tym już od pierwszego dnia obowiązywania tego biletu, dla grupy pasażerów z ograniczeniami ruchowymi wprowadzamy ułatwienia w postaci biletu rocznego o wartości 0 zł. Obowiązywał on będzie w okresie przejściowym do czasu uruchomienia biletu elektronicznego. Wprowadzenie biletu elektronicznego będzie możliwe w drugiej połowie roku 2009. Liczymy na zrozumienie pasażerów i deklarujemy wszelką pomoc w pierwszym, trudnym okresie wprowadzania biletów zerowych.

źródło: MPK Siedlce