Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Mieszkańcy Siedlec odznaczeni

20 listopada w Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń. Siedlczanie nagrodzeni.

Ordery i odznaczenia wręczone zostały osobom zasłużonym dla niepodległości RP – działaczom opozycji, środowisk kombatanckich i społeczności lokalnych. W imieniu Prezydenta RP ordery i odznaczenia wręczył Szef BBN Władysław Stasiak. Wśród odznaczonych znaleźli się:

Pani Elżbieta Jędrzejuk – odznaczona orderem najwyższej klasy – Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski – za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Repatriantka z ZSRR. Zorganizowała nauczycielską „S” w Siedlcach. W okresie stanu wojennego udostępniała swoje mieszkanie do druku ulotek i plakatów. W ramach Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” brała udział w procesach politycznych, organizowała pomoc prawną i materialną.

Wielki społecznik, Ksiądz Prałat dr Ryszard Borkowski – odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi – za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej, związkowej i społecznej. Od ponad pięćdziesięciu lat związany z Siedlcami. Wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej. Pedagog o uznanym dorobku, doktor nauk, logik. Do 2007r. Dyrektor Bursy im. Św. Stanisława Kostki w Siedlcach. Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Wizyty Ojca św. Jana Pawła II w Siedlcach. Z-ca Przewodniczącego Komitetu Budowy Pomika Ojca św. Jana Pawła II w Siedlcach. W latach 80-tych wspierał działalność środowisk niepodległościowych. W latach dziewięćdziesiątych organizator i felietonista Katolickiego Radia Podlasie.

Pan Wojciech Kudelski – odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi – za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej, związkowej i społecznej. Samorządowiec. W latach 1968-1990 pracował w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Siedlcach. W okresie od 1990 do 1999 pełnił funkcję kierownika Urzędu Rejonowego w Siedlcach, a w latach 1999-2002 dyrektora Departamentu Administracyjnego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 2002 do 2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Siedlce. Od 2006 Prezydent Miasta Siedlce.

źródło: Urząd Miasta Siedlce