Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
90 Rocznica Odzyskania Niepodległości – program obchodów

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Program obchodów w Siedlcach.

6 listopada (czwartek); PAMIĘĆ POKOLEŃ
16.00 Msza Św. w intencji Ojczyzny z udziałem młodzieży siedleckich szkół;
Kościół p.w. Św. Teresy w Siedlcach; ul. Garwolińska 19
17.00 Wieczornica Niepodległościowa pod pomnikiem Powstańców Styczniowych
z udziałem młodzieży siedleckich szkół;
Teren Zespołu Szkół nr 2 w Siedlcach; ul. Dreszera 3
7 listopada (piątek)
10.00 Konkurs recytatorski i poezji śpiewanej;
Sala Widowiskowa CKiS w Siedlcach, ul. Bpa Świrskiego 31
8 listopada (sobota)
10.00 XX Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości;
Publiczne Gimnazjum Nr 3, ul. Sekulska 10
9 listopada (niedziela); DZIEŃ NIEPODLEGŁEJ
Program uroczystości z okazji 90. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości,
organizowanych przez Muzeum Regionalne w Siedlcach pt. „Dzień Niepodległej”;
Muzeum Regionalne w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1, Plac przy Fontannie
10.00 Otwarcie Muzeum Regionalnego i udostępnienie wystaw.
10.30-15.30 Stoisko poczty z okolicznościowymi wydawnictwami i loteria
z niespodziankami dla uczestników uroczystości.
11.00-11.30 Rozpoczęcie uroczystości, powitanie gości, otwarcie wystawy
fotograficznej ze zbiorów Wiesława Słupczyńskiego „U progu wolności. Legiony
Polskie 1914-1916”.
11.30-12.30 Koncert muzyki polskiej Grupy Muzycznej „Limbos” (www.limbos.pl).
12.00-17.00 Patrole, musztra i pokazy polskich motocykli (w wersji wojskowej
i cywilnej) Sokół 600 RT z lat 1938-1939 Lubelskiej Grupy Rekonstrukcji
Historycznych pod dowództwem Adama Derewicza.
12.30-15.00 Pokazy kolekcjonerskie członków Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów
działającego przy Oddziale „Podlasie” PTTK.
13.00-16.00 Pokaz wozu bojowego 1. Siedleckiego Batalionu Rozpoznawczego.
13.00-14.30 Prezentacja działalności i dorobku Bractwa Rycerskiego Ziemi
Mazowieckiej i Podlaskiej.
14.30-16.00 Pokaz artylerii gen. Józefa Bema w wykonaniu Stowarzyszenia Artylerii
Dawnej „Arsenał” z Warszawy.
15.00-16.00 Grochówka wojskowa w arkadach.
16.00-17.00 Wykład prof. Akademii Podlaskiej Arkadiusza Kołodziejczyka „Generał
Józef Dowbór-Muśnicki, dowódca zwycięskiego powstania”.
17.00-18.30 Koncert pieśni patriotycznych z udziałem publiczności, zaprzyjaźnionej
grupy muzyków (Antonina Mąka, Marek Mężyński, Mirosław Sałata, Roman
Szymanowicz) i Stowarzyszenia Klubu Seniora „Stokrotka”.
18.30-20.00 Spektakl słowno-muzyczny „Stoimy na polskiej ziemi” w wykonaniu
Amatorskiego Zespołu Teatralnego z Gręzowa i epitafium na cześć zmarłego w 1428 r.
Zawiszy Czarnego autorstwa ks. Adama Świnki recytowane przez Eugeniusza Mąkę.
19.30-21.00 Ognisko przed budynkiem z wartą strzelców.
10 listopada (poniedziałek);
WIECZÓR NIEPODLEGŁOŚCI – MŁODZI DLA NIEPODLEGŁEJ
17.00 Wieczór Niepodległości w 90. rocznicę Odzyskania Niepodległości z udziałem władz
samorządowych miasta Siedlce, Rady Dzielnicy Nowe Siedlce oraz harcerzy;
Dzielnica Nowe Siedlce, Plac Wolności
18.30 Młodzi dla Niepodległej:
Adam Mickiewicz „Dziady” – inscenizacja IV części w wykonaniu uczniów II Liceum
Ogólnokształcącego im. Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach; reż. Anna Pawlik
Blackout II – spektakl edukacyjno-profilaktyczny w wykonaniu siedleckiej młodzieży
Sala Widowiskowa CKiS w Siedlcach, ul. Świrskiego 31
10.00 Msza święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Siedleckiego
Zbigniewa Kiernikowskiego w 90. rocznicę Odzyskania Niepodległości;
Katedra Siedlecka
11.15 Marsz Niepodległościowy ulicami Bpa Świrskiego, Kochanowskiego, Piłsudskiego.
11.30 Apel Niepodległościowy z udziałem Kompanii Honorowej Garnizonu Siedlce
i Orkiestry Garnizonowej Siedlce przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Złożenie
wieńców i salwa honorowa; Skwer Niepodległości
12.45 Uroczysta Sesja Rady Miasta Siedlce.
Nadanie Tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Siedlce” ks. Prałatowi Mieczysławowi
Łuszczyńskiemu i Panu Konstantemu Ryszardowi Domagale;
Sala Biała MOK w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6
13.45 Koncert „Marcin Wolski i Jego goście”;
Sala Biała MOK w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6
17.00 Koncert Chóru „Polesie” z Brześcia na Białorusi;
Kierownik artystyczny: Barbara Liniewicz, dyrygent: Małgorzata Kaszal;
Sala Biała MOK w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6
19.00 „HERBERTORIUM”
Premiera Oratorium wg twórczości Zbigniewa Herberta z udziałem Ernesta Brylla, Piotra
Siwkiewicza, Andrzeja Meżeryckiego, Chóru Miasta Siedlce, Grupy Wokalnej Teatru ES,
11 listopada (wtorek);
CENTRALNE UROCZYSTOŚCI
90. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Orkiestry Teatru ES; muz. Waldemar Koperkiewicz;
Sala Widowiskowa CKiS w Siedlcach, ul. Bpa Świrskiego 31
7-9 listopada: Zlot Harcerski ZHR, SHK „Zawisza” FSE „Alert Niepodległości
2008” Publiczne Gimnazjum nr 2 w Siedlcach, ul. Szkolna 2
9-11 listopada: Zlot Drużyn Harcerskich ZHP „Ta, co nie zginęła”
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Siedlcach, ul. Sekulska 10
Wystawa poświęcona pamięci pobytu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siedlcach i historii
dworca Polskich Kolei Państwowych w Siedlcach. Dworzec PKP, Plac Zdanowskiego 1

11 listopada (wtorek);
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Hejnał Niepodległościowy grany przez trębacza z okna Ratusza
Siedleckiego zwanego „Jackiem”; Muzeum Regionalne w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1
13.00-16.00 „Kurs na Niepodległość”: Multimedialna edukacyjno-historyczna wycieczka
autobusowa z przewodnikiem, połączona ze zwiedzaniem najciekawszych miejsc Siedlec i
okolicy. Kursy rozpoczynają się i kończą na przystanku przy Muzeum Regionalnym
(ul. Pułaskiego). Odjazdy autobusu o godz. 13.00, 14.30; Teren miasta
13.00 Uliczne Biegi Niepodległościowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych oraz w kategorii open (kobiety, mężczyźni);
Ulice: Pułaskiego i Kochanowskiego
14.00-18.00 Rzeczypospolita Sarmacka – fabularna miejska gra RPG odzwierciedlająca
czasy I RP pełnej pięknych idei, ale także zwykłych ludzkich przywar. Uczestnicy będą
postawieni wobec wielu dylematów: wybór dobra wspólnego, lokalnego interesu czy wręcz
prywaty. Początek i finał na Skwerze Niepodległości. Szczegóły gry na
www.siedlce.pl/gramiejska; Teren miasta
W ramach programu Muzeum Regionalnego w Siedlcach: DZIEŃ NIEPODLEGŁEJ
13.00-14.00 „Ratusz >>Jackiem << zwany” – rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród
i otwarcie wystawy pokonkursowej; Muzeum Regionalne w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1
14.00 Losowanie Niespodzianek
15.30-17.00 „Sen o Niepodległości” – Spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu Zespołu
Artystycznego „Seniorynki” Stowarzyszenia Klub Seniora „Zdrowie”;
Muzeum Regionalne w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1

Organizatorzy:
Podlaski Społeczny Komitet Obchodów Świąt Narodowych w Siedlcach
Miasto Siedlce
Kuria Diecezjalna w Siedlcach
Garnizon Siedlce
Muzeum Regionalne w Siedlcach
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach
Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Siedlcach
Zespół Szkół nr 2 w Siedlcach
II Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach
Siedlecki Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Siedlcach
Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Podlasie
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Środowisko Siedleckie
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza FSE
Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki
Mazowieckie Stowarzyszenie Lekkiej Atletyki w Warszawie
Klub Szachowy Skoczek Siedlce
Rada Dzielnicy Nowe Siedlce
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Siedlcach
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach

11 listopada (wtorek), godz. 13.00 – 16.00
„Kurs na Niepodległość”: Edukacyjno-historyczna wycieczka autobusowa
z przewodnikiem, połączona ze zwiedzaniem najciekawszych miejsc Siedlec i okolicy.
Kursy rozpoczynają się i kończą na przystanku przy Muzeum Regionalnym (ul. Pułaskiego).
Odjazdy autobusu o godz. 13.00, 14.30
Odjazd z parkingu przy Muzeum Regionalnym, ul. Pułaskiego
+ 15 min. Iganie, zwiedzanie pomnika, omówienie wydarzeń z 1831r.
+ 40 min. Dworzec kolejowy PKP omówienie pobytu Marszałka Józefa Piłsudskiego na
dworcu i udziału kolejarzy w wydarzeniach 1920r.
+ 60 min. Szkoła Podstawowa Specjalna, Plac Tysiąclecia – Pobyt Marszałka
J. Piłsudskiego w Siedlcach w 1920r.
+ 70 min. Pomnik J. Piłsudskiego przed Urzędzie Miasta
+ 75 min. Pomnik Tadeusza Kościuszki – insurekcja kościuszkowska oraz wydarzenia
patriotyczne przy pomniku.
+ 80 min. Kościół Św. Stanisława BM – dzieje kościoła związane z wydarzeniami
patriotycznymi, pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siedlcach,
poświęcenie sztandaru 22 p.p.
+ 90 min. Zakończenie wycieczki przy Kościele Św. Stanisława BM
Przewodnik: dr Dorota Mączka

11 listopada (wtorek), godz. 14.00 – 18.00
Rzeczypospolita Sarmacka – gra miejska odzwierciedlająca czasy I RP pełnej pięknych
idei, ale także zwykłych ludzkich przywar. Uczestnicy będą postawieni wobec wielu
dylematów: wybór dobra wspólnego, lokalnego interesu czy wręcz prywaty. Szczegóły gry
na www.siedlce.pl/gramiejska Teren miasta
Rzeczypospolita Sarmacka
Gra odzwierciedla czasy I RP pełnej pięknych idei i zwykłych ludzkich przywar.
Uczestnicy będą postawieni wobec wielu dylematów – wybór dobra wspólnego, lokalnego
interesu czy wręcz prywaty.
Obozy
W grze uczestnicy dzielą się na przeciwstawne obozy Reformatorów i Rojalistów
Podział jest losowy w stosunku 50/50 (osobno odbywa się losowanie wśród hufcowych i
reszty) Województwa
Patrole zgłoszone na grę miejską tworzą województwo, kilka patroli – krainę (Korona, Litwa,
Inflanty ). Ilość osób potrzebna do patrolu to 6. Wiek uczestników jednak będzie ustawiony
od 3 gimnazjum, liceum, a nawet studia, jednak do 20 lat- podsumowując 15-20 lat
Warunki zwycięstwa
Wygrać można w dwu kategoriach. Wygrywa obóz (Reformatorów lub Rojalistów), który na
sejm Rzeczypospolitej (na końcu gry) zgromadzi więcej szabel. Wygrywa województwo
(patrol), który zgromadzi więcej szabel.*
[*po grze przyznać muszę że dwoistość warunków zwycięstwa zbyt gmatwa sprawę i raczej
oddala od celu – umiejętność rezygnacji z lokalnych interesów dla dobra wspólnego.]
Szable
Na starcie każdy dostaje liczbę szabel losowo. Łączna liczba szabel w każdym patrolu jest
taka sama- wstępne założenie to 20 szabel
Każda szabla to jeden głos
Szable można pożyczać, zastawiać, wynajmować itd. wedle uznania
Miasta
Każde województwo ma miasto.
Miasta kują szable – jedna/ 3 minuty (dba o to obsługa gry – jedna osoba na miasto).
Patrol musi uzgodnić jak dzieli szable lub komu powierza nad nimi pieczę (zbrojmistrz).
Umowę taką należy spisać i zaakceptować u króla. Tylko na podstawie takiej umowy miasto
wydaje szable.
Zadania
Każdy z uczestników na niemal każdym sejmiku ma za zadanie przeforsować jakąś ustawę.
Jeśli mu się to uda zdobywa premie +5 szabel. Premie wypłaca król ze swojego skarbca.
Zadania są przydzielane na początku gry.
W naturalny sposób interesy poszczególnych osób będą w różnym stopniu rozbieżne.
Charakter ustaw zdradza, kto w jakim jest obozie.
Przykładowe zadania:
detronizacja króla ?? utrzymanie władzy króla
zwiększanie podatków ?? zmniejszenie podatków
zwiększenie wojska do 100 tyś ?? zmniejszenie wojska poniżej 100 tys
sojusz z Francją ?? sojusz z Rosją
państwo jednowyznaniowe ?? państwo otwarte na inne religie
Praktycznie organizujemy to w ten sposób, że każdy z uczestników dostaje tabelkę gdzie po
lewej stronie jest wymieniona godzina i nazwa sejmiku (np. godz 13.30 sejmik krajowy) oraz
treść ustawy którą powinien przeforsować. Jeśli pole zadania jest puste oznacza to, że ma
wolny wybór w głosowaniu za to nie zdobywa w tej turze szabel. Pamiętać trzeba, że każdy
musi mieć tę sama liczbę uchwał do przeforsowania przez cała grę.
Sejmiki
O pełnych godzinach (np. 12.00, 13.00) zwoływane są sejmiki województw. Pierwszy
odbywa się w mieście rodowym (startowym), miejsce kolejnego ustala marszałek
województwa. Sejmiki musza być zwoływane w miastach.
Na sejmiku przez głosowanie wybiera się marszałka oraz przyjmuje 2 ustawy (te, które
zdobyły największa liczbę głosów). Zawsze najpierw wybiera się marszałka.
Wybrany marszałek spisuje protokół (kto został marszałkiem i jakie uchwały zostały przyjęte
– tylko 2 które zdobyły największą liczbę głosów). Protokół musi trafić do króla. Na tej
podstawie wypłacane są premie: dla tych, którzy wykonali swoje zadanie (wprowadzili swoja
uchwałę), dla marszałka +10 szabel
W połówkach godzin (np.12.30, 13.30) Zwoływane są sejmiki krajowe (kilku patroli).
Miejsce pierwszego sejmiku krajowego wyznacza król, następnego – marszałek krajowy.
Sejmiki też przyjmują uchwały i wybierają marszałka krajowego. Premie w wyborach
krajowych są liczone podwójnie (uchwała +10, marszałek +20)
Liberum Veto
Dwie osoby w województwie mają kartę „Liberum Veto”. Gracz okazując ją i krzycząc
„liberum veto!” unieważnia przyjęta uchwałę ale tylko w trakcie głosowania (nie wtedy gdy
jest spisywany protokół). Karty można użyć tylko raz. Nie można zawetować wyboru
marszałka. Kartę można sprzedać lub odstąpić.
Marszałek sejmiku może wykluczyć (zawiesić w prawach) z głosowania wybrana osobę,
którą podejrzewa o posiadanie karty liberum veto, raz na dany sejmik.
Zajazd
Miasto można zdobyć urządzając na nie zajazd. Miasta zdobywa się armatami. Armaty można
kupić za szable u króla. Król nie skupuje armat. Armatami można handlować, wynajmować je
itd. Ceny armat są rynkowe, czyli co król wymyśli tyle są warte. Wstępna cena 10 szabel = 1
armata (chodzi o to by nikt sam na początku nie mógł kupić armaty i musiał wchodzić w
sojusze, pożyczać itd., potem cena rośnie, urządzamy też chwilowe promocje)
Zajazd – jak zdobyć miasto
Każde miasto ma na starcie 1 armatę. W walce porównuje się liczbę armat zdobywającego z
posiadanymi przez miasto oraz dodaje czynnik losowy (wynik bitwy) +1 lub -1 armata dla
miasta (wynik rzutu monetą).
Atakujący musi mieć więcej armat niż miasto by je zdobyć, w innym przypadku traci armaty
(jedna z nich zasila miasto – reszta ulega zniszczeniu).
Zdobywać miasto może tylko jedna osoba i wtedy zostaje jej właścicielem. Od tego czasu dla
niej miasto produkuje szable. Można dokupywać armaty do miasta by trudniej było je zdobyć.
Pojedynki, kodeks honorowy
W okresie między sejmikami można wyzwać kogoś na pojedynek na szable. Na pojedynek
można wyzwać tylko dwa razy miedzy sejmikami. W czasie sejmu pojedynki są zakazane.
Pozwany ustala warunki walki (walka kogutów, papier- nożyce-kamień, spięcie itd. Jednak
ustalimy raczej listę możliwych pojedynków, aby nie było problemów z cywilami)
Zwycięzca zgarnia 5 szabel pokonanego.
Odmowa pojedynku kosztuje 1 szablę, którą trzeba oddać wyzywającemu.
Król, senatorowie, armia królewska
Postacie specjalne gry ze specjalnymi uprawnieniami. Rozstrzygają spory, udzielają
przywilejów. W praktyce to pozostałe osoby obsługi regulujące wszelkie niejasności.
Potrzebne:
Wykaz obecnych – aby ustalić podział na województwa.
Sędziowie = ilość miast
Rzutnik, ekran, laptop – do prezentacji – wprowadzenia w grę
Kartki A4 do oznaczenia miast (ok. 8), pinezki, taśma samoprzylepna, grube flamastry
Symbole szabli – dużo małych kartek z nadrukiem
Symbole armat – kilkadziesiąt małych kartek z nadrukiem
Wykaz zadań = liczba uczestników
Symbole liberum veto = 2 x ilość województw
Czas gry: 2,5– 3.5 godziny
9-11 listopada: Zlot Drużyn Harcerskich ph „Ta co nie zginęła”
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Siedlcach
9 listopada (niedziela)
17.00 – apel powitalny, musztra – przygotowanie do składania wiązanek w Miejscach Pamięci
Narodowej
19.00-20.00 – udział w ognisku przy Muzeum Regionalnym
10 listopada (poniedziałek)
9.30 – 11.30 zwiad harcerski „Poznajemy historię Miejsc Pamięci Narodowej, złożenie
wiązanek i zapalenie zniczy
12.00-13.00 – konkurs plastyczny na najładniejszy plakat i kartę do kroniki ph „Ta co nie
zginęła”
15.00 – 16.00 – zwiedzanie wystawy podróżnika i fotografa Bogsława Skarusa
17.00 – 18.00 – udział w apelu poległych na placu Niepodległości (Nowe Siedlce)
19.00 – 20.30 – wieczornica w miejscu zakwaterowania
11 listopada (wtorek)
10.00 – 12.00 – udział w w Mszy Św. i uroczystościach pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego