Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
I Siedlecki Jarmark 9-10 Maja

Święto Patrona Miasta Siedlce – I Siedlecki Jarmark Świętego Stanisława Biskupa Męczennika

pod Patronatem Honorowym Księdza Biskupa Ordynariusza Siedleckiego ZBIGNIEWA KIERNIKOWSKIEGO
Prezydenta Miasta Siedlce WOJCIECHA KUDELSKIEGO
Przewodniczącego Rady Miasta Siedlce MARIUSZA DOBIJAŃSKIEGO

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

8 maja, czwartek

8.00 – 16.00 Dzień Patrona Miasta w siedleckich szkołach
18.00 Msza Św. w intencji pomyślności Miasta i Mieszkańców pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. prof. dr hab. Zbigniewa Kiernikowskiego Biskupa Siedleckiego, poświęcenie obrazu Św. Stanisława Biskupa Męczennika, oprawa muzyczna: Chór Parafii Św. Stanisława
w Siedlcach, Kościół p.w. Św. Stanisława BM, ul. Floriańska 1
19.00 Uroczyste przeniesienie obrazu Świętego Stanisława BM ulicami miasta, przemarsz prowadzi Orkiestra Garnizonowa Siedlce pod dyr. kpt. Mirosława Rytela
19.15 Uroczyste zawieszenie obrazu Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Sali Obrad Rady Miasta Siedlce z udziałem Biskupa Siedleckiego, Prezydenta Miasta Siedlce, Przewodniczącego Rady Miasta Siedlce, Radnych Miasta Siedlce, zaproszonych gości, mediów oraz mieszkańców miasta, oprawa muzyczna: Chór Miasta Siedlce; Urząd Miasta, Skwer Niepodległości 2
19.25 Błogosławieństwo Biskupa Siedleckiego ks. prof. dr hab. Zbigniewa Kiernikowskiego przed budynkiem UM Siedlce Mieszkańcom Miasta, Skwer Niepodległości 2
19.25 – 20.00 Udostępnienie obrazu Św. Stanisława BM mieszkańcom miasta w Sali Obrad Rady Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2
20.00 Otwarcie wystawy bibliografii i ikonografii poświęconej Św. Stanisławowi BM, wykład Biskupa Siedleckiego ks. prof. dr hab. Zbigniewa Kiernikowskiego, prelekcja i promocja wydawnictw ks. prof. dr hab. Wiesława Niewęgłowskiego Krajowego Duszpasterza Środowisk Twórczych, Koncert Kwartetu Smyczkowego „Aleksandria”, Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6.
21.00 Modlitwa za Miasto, nocne czuwanie, Kościół p.w. Św. Stanisława BM.

9 maja, piątek

10.00 Uroczyste otwarcie I Siedleckiego Jarmarku Świętego Stanisława BM z udziałem Biskupa Siedleckiego, Prezydenta Miasta Siedlce, Przewodniczącego Rady Miasta Siedlce, Radnych Miasta Siedlce, Zarządu Związku Miast Polskich, Starosty Powiatu Siedleckiego, Wójta Gminy Siedlce, zaproszonych gości, mediów oraz mieszkańców miasta, Plac im. Gen. Wł. Sikorskiego
10.30 – 18.00 prezentacje stoisk, ogłoszenie konkursu na najlepszy produkt, występy artystyczne regionalnych kapel ludowych, Plac im. Gen. Wł. Sikorskiego, ul. Kilińskiego,.
11.00 Spotkanie Władz Samorządowych Miasta i Powiatu z Zarządem Związku Miast Polskich, s.144 – Sala Konferencyjna Urzędu Miasta Siedlce
12.00 – 14.00 Spotkanie Zarządu Związku Miast Polskich z przedstawicielami władz miast Województwa Mazowieckiego, s. 144 – Sala Konferencyjna UM Siedlce
14.00 – 17.30 Konferencja „9 maja – DZIEŃ EUROPY”,
Sala Gimnastyczna I LO im. B. Prusa w Siedlcach

Program Konferencji:
14.00  – 14.15 Otwarcie konferencji – Marszałek Województwa Mazowieckiego
14.15 – 14.25 Wystąpienie Prezydenta Miasta Siedlce Wojciecha Kudelskiego
14.25 – 14.35 „Miasta Polskie dla Europy” – wystąpienie Tadeusza Wrony, prezydenta miasta Częstochowy, wiceprezesa Związku Miast Polskich, delegata Polski w Komitecie Regionów w Brukseli
14.35 – 14.55 „Pomoc zewnętrzna Unii Europejskiej wobec krajów rozwijających się”:
Anna Czerenkiewicz, Anthony Crasner – Komisja Europejska EuropeAid
14.55 – 15.15 „Polityka rządu polskiego w zakresie polityki rozwojowej” – Agata Czaplińska, Naczelnik Wydziału ds. Wdrażania Programu Pomocy Rozwojowej w Departamencie Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych
15.15 – 15.30 „Polska pomoc humanitarna” – Grzegorz Gruca, Polska Akcja Humanitarna
16.00 – 16.20 Edukacja globalna – nowe wyzwanie i inspiracja dla szkół – dr Grażyna Czetwertyńska, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania, Ministerstwo Edukacji Narodowej
16.20 – 16.35 Program artystyczny  w wykonaniu uczniów I LO
16.35 – 17.15 Informacja o realizacji Projektu 9 maja na Mazowszu – Iwona Moczydłowska, koordynator Projektu 9 Maja, Wręczenie pamiątkowych tabliczek i dyplomów szkołom uczestniczącym w projekcie oraz nagród w konkursie „Unia Europejska wobec Świata”
17.15 – 17.25 Wystąpienia gości
17.25–17.30 Podsumowanie konferencji – Mirosław Krusiewicz, Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
16.00 – 19.00 Posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich, Sala Konferencyjna Hotelu „Janusz”, ul. Pusta 5
18.00 Uroczysty Koncert Orkiestry Garnizonowej Siedlce pod dyrekcją kpt. Mirosława Rytela,
Plac. Gen. Wł. Sikorskiego.

10 maja, sobota

9.00 – 21.00 Rodzinne grillowanie, Plac im. Gen. Wł. Sikorskiego, ul. Kilińskiego
9.00 – 17.00 prezentacje produktów, występy artystyczne, Plac im. Gen. Wł. Sikorskiego,
ul. Kilińskiego
14.00 podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie certyfikatów udziału w
I Siedleckim Jarmarku Św. Stanisława, Plac im. Gen. Wł. Sikorskiego
18.00 Koncert Finałowy I Siedleckiego Jarmarku Św. Stanisława:
„U Patrona Miasta na imieninach”
18.00 – 19.15 ZPiT ZS im. Alicji Siwkiewicz „CHODOWIACY”, Plac im. Gen. Wł. Sikorskiego
19.30 Gwiazda Jarmarku: zespół „GRONICKI” z Bukowiny Tatrzańskiej, Plac im. Gen. Wł. Sikorskiego
21.00 Uroczyste zamknięcie Obchodów Święta Patrona Miasta, podziękowania wystawcom, artystom, przedsiębiorcom, organizatorom i sponsorom przez Prezydenta Miasta Siedlce.

źródło: http://www.mok.siedlce.pl/jarmark/

4 odpowiedzi do artykułu “I Siedlecki Jarmark 9-10 Maja

  1. wrocławiak

    Jarmark bardzo ciekawy. Brawa dla organizatora z Domu Kultury. Podobały mi się drewniane domki handlowe. Można je sobie – jak się dowiedziałem – pozyczać na http://www.ekojarmari.pl