Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Zero tolerancji dla chuligaństwa

Realizując założenia Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” KMP w Siedlcach podejmuje szereg działań wpisujących się w ramy powyższego programu. Kolejnym tego typu działaniem jest akcja „Zero Tolerancji dla chuligaństwa w Siedlcach”.

Ma ona na celu eliminację zachowań chuligańskich oraz naruszających porządek prawny, które są szczególnie uciążliwe dla mieszkańców w godzinach wieczorowo – nocnych. Jak wskazują dane, akcja już przynosi zamierzone efekty.

„Zero tolerancji dla chuligaństwa w Siedlcach” to kolejna akcja prowadzona przez siedlecką Policję w ramach programu „Razem Bezpieczniej”. Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 27 sierpnia b. r., komendant podinsp. Marek Fałdowski przedstawił jej założenia. Polegają one na kierowaniu w najbardziej zagrożone rejony i miejsca najczęściej odwiedzane przez młodzież zwiększonej ilości patroli policyjnych. Są to zarówno patrole umundurowane, jak i „po cywilnemu”. W rejonach tych pojawiają się patrole z psem do wyszukiwania narkotyków oraz policjanci ruchu drogowego sprawdzający trzeźwość kierowców. Funkcjonariusze nie pouczają chuliganów, którzy w ewidentny sposób zakłócają porządek, lecz wobec takich osób kierują wnioski do sądu lub stosują postępowanie mandatowe.

Działania te będą prowadzone szczególnie w dni, kiedy czynne są funkcjonujące w centrum miasta dyskoteki, tak aby ich bywalcy mogli bezpiecznie spędzić wolne chwile, jednocześnie nie zakłócając mieszkańcom spokojnego odpoczynku. Jak wskazywały nasze analizy, w rejonach dyskotek bardzo często dochodziło do zakłócania ciszy nocnej, nieobyczajnych wybryków, zakłócania ładu i porządku oraz bójek i pobić.

Wprowadzając w życie tą akcję wielokrotnie podkreślano, że realne poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu siedleckiego jest dla funkcjonariuszy zadaniem priorytetowym. Siedleccy policjanci uwzględniając wszelkie sygnały płynące od mieszkańców oraz analizując wszystkie zdarzenia w podległym rejonie z dniem 27 sierpnia 2010 rozpoczęli realizację akcji. Jej przeprowadzenie możliwe było dzięki wsparciu ze strony siedleckiego samorządu. Jest to kolejny przykład na to, że współpraca z samorządem lokalnym oraz mieszkańcami jest gwarantem wysokiej jakości takich działań. Siedleccy funkcjonariusze w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ze swej strony dokładają wszelkich starań, aby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie. Jak wskazują dane, działania te już przynoszą zamierzone efekty. Radykalnie spadła liczba zgłaszanych do komendy interwencji związanych z zakłócaniem ciszy nocnej oraz ładu i
porządku publicznego.

autor: kom. Jerzy Długosz, KMP w Siedlcach