Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Kontrole w sklepach z dopalaczami

24 mandaty na łączną kwotę prawie 5,5 tys. zł, 73 naruszenia przepisów przeciwpożarowych, 8 postępowań administracyjnych dotyczących zaprzestania wprowadzania towarów do obrotu – to efekty kontroli, jakie zostały przeprowadzone w sklepach z tzw. dopalaczami na terenie Mazowsza. Kontrole między 1 a 10 września przeprowadziły służby podległe wojewodzie mazowieckiemu.

321 kontroli w 126 sklepach, przeprowadzonych przez inspekcje: farmaceutyczną, handlową, sanitarno – epidemiologiczną, nadzór budowlany, straż pożarną oraz policję, miały na celu sprawdzenie m.in.: legalności pochodzenia sprzedawanych towarów, zgodności dokumentów oraz sprawdzenie, czy sprzedawane produkty mogą zagrażać życiu lub zdrowiu kupujących. Nieprawidłowości bądź uchybienia stwierdzono podczas co drugiej kontroli.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej. 41 kontroli, 28 nieprawidłowości. Stwierdzono, że nieprawidłowo oznakowane są kosmetyki – nie spełniają wymogów ustawy o kosmetykach.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. 24 kontrole, 15 nieprawidłowości – głównie brak widocznych cen na towarach oraz niewłaściwe ich oznaczenia.

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna. 52 kontrole, 26 nieprawidłowości. Inspektorzy stwierdzili, że na opakowaniach produktów brak informacji o: składzie, dacie spożycia, efektach ubocznych. Zakwestionowano również artykuły, na których brakowało etykiet bądź niemożliwe było ich odczytanie.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 117 kontroli, 15 nieprawidłowości: brak aktualnych protokołów kontroli okresowych oraz brak lub niewłaściwe prowadzenie książek obiektu budowlanego.

Wojewódzka Państwowa Straż Pożarna. 87 kontroli, 72 uchybienia, które dotyczyły naruszenia przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, m.in. badań sprawności instalacji elektrycznych..

W 19 przypadkach kontrole odbyły się w asyście policji. Inspekcje przeprowadziło łącznie 312 osób. Kontrole przeprowadzone zostały także przez Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie. Sprawdzono 70 sklepów.

Od czerwca 2010 r. odnotowano prawie dwukrotny wzrost ilości placówek handlowych oferujących dopalacze na terenie województwa mazowieckiego.