Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Wyróżniony dzielnicowy Nowych Siedlec

W Domu Pomocy Społecznej „Nad Stawami” w Siedlcach odbyła się jubileuszowa uroczystość 10-lecia istnienia tej placówki. W czasie uroczystych obchodów pensjonariusze oraz Dyrekcja DPS złożyli podziękowania oraz wręczyli jubileuszowe medale osobom, które w istotny sposób angażują się w życie i funkcjonowanie tej placówki. Wśród wyróżnionych znalazł się dzielnicowy II R. Dz. KMP w Siedlcach sierż. Jacek Walencik.

Szczególną rolę w zapewnieniu obywatelom bezpieczeństwa ze strony policji odgrywa dzielnicowy. Jest to policjant, który ma najbliższy kontakt z mieszkańcami i najlepiej zna charakterystykę podległego mu rejonu. Jego służba ma bardzo duży wpływ na realizowane przez Policję zadania z zakresu rozpoznawania zjawisk patologicznych i kryminalnych, jak też podejmowanie działań profilaktycznych. Dzielnicowy w środowisku lokalnym odgrywa rolę niekwestionowanego lidera takich działań w zakresie bezpieczeństwa. Jest tzw. „policjantem pierwszego kontaktu”. Zaangażowania i poświęcenia w te działania w wielu przypadkach nie sposób przecenić. Najważniejszą a zarazem bardzo miarodajną oceną pracy Policji jest społeczny odbiór działań i rzeczywiste poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Odczucia i opinie społeczeństwa dotyczące pracy dzielnicowego znajdują niejednokrotnie swój wyraz w wyróżnianiu ich postawy i ponadprzeciętnego zaangażowania w pracę na rzecz społeczności lokalnych. Tak było podczas obchodów 10-lecia istnienia Domu Pomocy Społecznej „Nad Stawami” w Siedlcach. Dzielnicowy sierż. Jacek Walencik z II R. Dz. KMP w Siedlcach z rąk pensjonariuszy i personelu tej placówki odebrał podziękowania za dotychczasową pracę oraz nagrodzony został jubileuszowym medalem. Sierż. Walencik w policji pracuje od 3 lat, z czego od 1,5 roku jest dzielnicowym dzielnicy Nowe Siedlce. Na obsługiwanym przez niego rejonie zamieszkuje ponad 6000 osób. Wczorajsze wyróżnienie było szczerym podziękowaniem za jego dotychczasowe zaangażowanie i służbę.

Autor kom. Jerzy Długosz, KMP Siedlce