Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Sieć monitoringu miasta na jesieni

Rusza przetarg na budowę szerokopasmowej sieci teleinformatycznej oraz budowę systemu monitoringu ulic w liniach rozgraniczających: Piłsudskiego, Berka Joselewicza, Orzeszkowej, 11go Listopada, k. Niedziałka, Katedralnej, Świrskiego, Pustej i Konarskiego.

Według informacji o zamówieniu publicznym budowa ma się zakończyć do 15go października bieżącego roku, otwarcie ofert nastąpi już 20go sierpnia.

Prawdopodobnie już w tym tygodniu ruszy także remont drogi krajowej nr 63 w Siedlcach na odcinku ulicy Prusa od skrzyżowania z Wiśniową (szkoła nr. 11) do ulicy Wiszniewskiego (OSiR/Amfiteatr). Drogę przebuduje konsorcjum Regionalnych Dróg Podlaskich oraz Zakład Elektrotechniczny ZELTECH. Koszt przebudowy to 3 597 605,80zł

Remont ulicy Prusa zakończy się prawdopodobnie dopiero pod koniec listopada. Tym samym przez cztery kolejne miesiące możemy się spodziewać dużych utrudnień w ruchu.