Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Zmiany w systemie ratownictwa medycznego – region siedlecki

Nowy „Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na lata 2011-2013 w województwie mazowieckim” zakłada dalsze skrócenie czasu dojazdu zespołów ratownictwa medycznego (ZRM). Najistotniejsze zmiany w regionie siedleckim to utworzenie jednego rejonu operacyjnego dla pięciu powiatów z jednoczesnym uruchomieniem nowego miejsca wyczekiwania w Siedlcach na Osiedlu Warszawskim. Plan zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2011 r.

„Dzięki zmianom w systemie operacyjnym zespołów ratownictwa medycznego wzrośnie efektywność ich działania w regionie. Zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców – dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia będzie szybszy.” – powiedział wicewojewoda Dariusz Piątek.

Nowy rejon operacyjny Siedlce Wschód obejmie powiaty: siedlecki, łosicki, sokołowski, miński oraz miasto Siedlce. Wszystkie ZRM w tym rejonie będą wysyłane z jednego centrum dyspozytorskiego (w siedzibie straży pożarnej przy ul. Czerwonego Krzyża w Siedlcach). Dodatkowe włączenie zespołów w system pozycjonowania satelitarnego oraz jedno miejsce dysponowania poprawi sprawność działania ratownictwa medycznego, w tym również możliwość wysłania karetki z miejsca wyczekiwania najbliższego zdarzeniu.

Plan przewiduje również utworzenie nowego miejsca wyczekiwania w Siedlcach na Osiedlu Warszawskim, do którego zostanie przeniesiony jeden zespół specjalistyczny z dotychczasowego miejsca wyczekiwania w Siedlcach przy ul. Świrskiego. Nastąpi też zmiana rozmieszczenia zespołów w powiecie sokołowskim. Jeden z działających obecnie w Sokołowie Podlaskim dwóch zespołów specjalistycznych zostanie przeniesiony do Kosowa Lackiego. Do Sokołowa będzie natomiast włączony zespół podstawowy, funkcjonujący do tej pory w Kosowie. Zmiana ta ma na celu równą dostępność do przypadków zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców gmin: Kosów Lacki, Ceranów, Sterdyń, jak również zabezpieczenie gminy Nur i Małkinia Górna w powiecie ostrowskim.

Ze względu na małe obciążenie ZRM w Łosicach, jak również zalecany przelicznik Ministerstwa Zdrowia, zespół podstawowy zamiast całą dobę, będzie działać w godzinach 10.00 – 22.00.

Zmiany obejmą też rejon Węgrowa. Do obszaru działania zespołów w miejscu wyczekiwania w Łochowie dołączono gminę Jadów i Strachówka. Do istniejącego już tam specjalistycznego zespołu, dodano jeden podstawowy, który będzie funkcjonował w godzinach 10 – 22. W Węgrowie działać będą dwa zespoły: specjalistyczny oraz podstawowy (w godzinach 10 – 22). W powiecie garwolińskim nie przewiduje się zmian.

W nagłych przypadkach, gdy zabraknie zespołu, przewidziano możliwość wsparcia z innych, najbliższych zdarzeniu, miejsc wyczekiwania, także spoza województwa (zapewniają to umowy podpisane między wojewodami).

Nowy plan powstał zgodnie z wymogami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, na podstawie analizy rzeczywistego wykorzystania ZRM oraz liczby mieszkańców. Tworząc go, brano pod uwagę przede wszystkim obciążenie ZRM w latach 2008 – 2010, ze szczególnym uwzględnieniem 2009 r. Jego celem jest racjonalizacja rozmieszczenia zespołów ratownictwa medycznego w całym województwie mazowieckim do zapotrzebowania w danym rejonie oraz ograniczenie interwencji niezgodnych z przeznaczeniem ZRM (np. do transportów międzyszpitalnych oraz zastępowania nocnej i świątecznej wyjazdowej pomocy lekarskiej). Liczba zespołów w skali województwa zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie. Przyjęte zmiany są porównywalne z wspomnianym wyżej umownym wskaźnikiem Ministerstwa Zdrowia (jeden ZRM na ok. 33 tys. mieszkańców) oraz zaleceniami dotyczącymi ograniczenia ilości rejonów operacyjnych. Uwzględniają też zasadę dysponowania z jednego miejsca, która ułatwia wysłanie innego ambulansu z rejonu, jeżeli najbliższy jest zajęty interwencją.

Ivetta Biały, Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego