Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Pomoc dla poszkodowanych przez Wisłę

Od 21 maja wojewoda mazowiecki przekazuje gminnym ośrodkom pomocy społecznej zasiłki celowe w wysokości do 6 tys. złotych. Akcję koordynuje Wydział Polityki Społecznej urzędu wojewódzkiego. Przekazano już 5 mln 156 tys. złotych dla 861 rodzin. Poszkodowani mogą się także ubiegać o zasiłki celowe w kwotach do 20 tys. złotych i do 100 tys. złotych.

Zasiłek w wysokości do 6 tys. złotych otrzyma każda rodzina, która poniosła straty w wyniku powodzi. Kwota ta służy zaspokojeniu pierwszych potrzeb. Do jej rozliczenia nie są wymagane rachunki. Podstawą do określenia wysokości przyznanej sumy będzie wywiad środowiskowy* (procedura uproszczona) przeprowadzany przez gminny (miejski) ośrodek społeczny. Oceniane są: możliwość dalszego zamieszkiwania w zalanym gospodarstwie, konieczność zapewnienia kontynuacji przez dzieci obowiązku szkolnego, rzeczywiste straty w gospodarstwie (sprzęt gospodarstwa domowego, dostęp do wody pitnej i żywności) czy konieczność zapewnienia opieki medycznej i zakupu leków.

Do tej pory udało się przekazać 270 tys. zł dla 45 rodzin z gminy Solec, 180 tys. zł dla 30 rodzin z gminy Przyłęk, 66 tys. zł dla 11 rodzin z gminy Chotcza, 14 tys. zł dla 4 rodzin z gminy Gniewoszów, 2 mln 400 tys. zł dla 400 rodzin z gminy Gąbin, 2 mln 100 tys. zł dla 350 rodzin z gminy Słubice, 120 tys. zł dla 20 rodzin z gminy Płock oraz 6 tys. zł dla 1 rodziny z gminy Wyszogród. Wypłaty będą realizowane przez ośrodki pomocy społecznej po spełnieniu wymogów formalnych przez wnioskodawców.

Powodzianie mogą się także ubiegać o zasiłek celowy w wysokości do 20 tys. złotych – przeznaczany przede wszystkim na remont lub odbudowę mieszkania. Wysokość przyznanej kwoty zależna jest od rozmiaru poniesionych strat i oceny zniszczeń. Musi ona zostać rozliczona na podstawie rachunków lub faktur.

Mieszkańcy gospodarstw domowych i budynków mieszkalnych, które najbardziej ucierpiały w powodzi, mogą wnioskować o najwyższą kwotę zasiłku celowego do 100 tys. złotych. Może on zostać przyznany po oszacowaniu strat przez specjalistę z uprawnieniami budowlanymi. Otrzymane środki należy rozliczyć przedstawiając faktury lub rachunki.

Wnioski o środki na wypłatę zasiłków celowych kierują do Wydziału Polityki Społecznej urzędu wojewódzkiego wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci zalanych terenów. Wszystkie poszkodowane w powodzi gminy województwa mazowieckiego zostały poinformowane o sposobie ubiegania się o zasiłki oraz o zasadach udzielania mieszkańcom przyznanych świadczeń. Przyznawane są one na podstawie ustawy o pomocy społecznej.