Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Policja oznaczy kolejne 1000 rowerów

Wczoraj (26.05) w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA Odział w Siedlcach dotyczące kontynuacji wspólnie z Policją akcji „Oznakuj swój rower”.

Uczestnicy spotkania podsumowali dotychczasową wspólną realizację tego przedsięwzięcia, a przedstawiciele UNIQI przekazali na ręce Komendanta Fałdowskiego 1000 kolejnych naklejek używanych do oznaczania pola z wygrawerowanym numerem identyfikacyjnym.

Akcja „Oznakuj swój rower” cieszy wśród społeczeństwa bardzo dużą popularnością. W ramach organizowanych w okresie letnim festynów jest jedną z ich atrakcji proponowanych przez Policję. Jak wskazują nasze statystyki, takie oznakowanie skutecznie odstrasza amatorów cudzej własności, gdyż oznakowane jednoślady znacznie rzadziej padają łupem złodziei. Realizacja akcji prewencyjnych w wielu przypadkach możliwa jest tylko dzięki właściwej współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi. W przypadku akcji „Oznakuj swój rower” do wspólnych działań włączyło się Towarzystwo Ubezpieczeniowe UNIQA.

Rowery bardzo często stają się obiektem zainteresowania złodziei, dlatego warto je oznakować. Połączenie kilku zabezpieczeń, takich jak zabezpieczenia techniczne typu linki, blokady wraz z oznakowaniem roweru zwiększa szanse na to, że nasza własność nie zostanie skradziona. I to właśnie jest jednym z głównych powodów, dla których warto oznakować swój rower.

Znakowanie polega na wygrawerowaniu w kilku miejscach kombinacji cyfr i liter przypisanych tylko jednemu rowerowi. Taki kod umieszczany jest w kilku miejscach. Podczas kontroli patrole sprawdzają, czy dany rower ma oznakowanie, jeśli ma – sprawdzają dalej w policyjnej bazie danych, czy nie figuruje jako skradziony. Usunięcie tego numeru przez złodzieja wiąże się również z koniecznością jego spiłowania z ramy, co spowoduje zmiany w jej strukturze. Ujawnienie takich zmian na ramie również będzie zwracało uwagę kontrolujących policjantów, że najprawdopodobniej rower został wcześniej skradziony. Oznakowanie roweru w dużym stopniu przyczynia się do jego identyfikacji. Może się zdarzyć, że utracony przez siedlczanina w swoim mieście rower – odnajdzie się np. nad morzem – i oczywiście wróci do właściciela.

W czasie spotkania, w którym uczestniczyli : Roman Garwacki – Dyrektor siedleckiego Oddziału T. U. UNIQA, Marek Zychowiecki – T.U. UNIQA Oddział Siedlce, nadkom. Marek Fałdowski – Komendant Miejski Policji w Siedlcach, asp. szt. Janusz Czapski – Naczelnik Wydz. Prewencji KMP w Siedlcach podsumowano dotychczasową wspólną realizację tego przedsięwzięcia, a przedstawiciele UNIQI przekazali na ręce Komendanta Marka Fałdowskiego 1000 kolejnych naklejek używanych do oznaczania pola z wygrawerowanym numerem identyfikacyjnym. Dzięki temu wsparciu policjanci będą mogli oznakować mieszkańcom 1000 kolejnych rowerów.

autor: kom. Jerzy Długosz, KMP w Siedlcach