Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
List do Diecezjan Bpa Zbigniewa Kiernikowskiego

Czcigodni Duszpasterze! Drodzy Diecezjanie!

Przeżywamy bolesne doświadczenie straty tylu Osób, Przedstawicieli naszych Władz z Prezydentem RP p. Lechem Kaczyńskim i jego małżonką Marią na czele, którzy dziś zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Wymowę tego wydarzenia uwydatnia stojąca za nim z wola uszanowania przez Przedstawicieli naszego Narodu tych wszystkich Synów naszej Ojczyzny, którzy przed 70 laty stali się ofiarami podstępu i krzywdy katyńskiej ze strony reżimu sowieckiego zmierzającego do osłabienia naszego Narodu.

Trudno jest nam pojmować plany Boże, jakie przenikają i doświadczają nasz Naród. Możemy tylko, na miarę naszej wiary, żywić nadzieję, że te wszystkie wydarzenia mogą mieć dla nas sens i łączyć nas bardziej z Jezusem Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym i tym samy prowadzić do pomnażania w nas dobra, które przekracza wymiar tylko ziemskiego życia.

Te chwile skłaniają nas do refleksji nas naszym życiem i do modlitwy. Są okazją wyrażenia bezinteresownej solidarności ponad wszelkimi podziałami. Są wezwaniem, by uczyć się pojmować swoje życie jako dane nam dla spełniania się w służbie drugiemu człowiekowi w imię wartości i prawd, które są niezmienne i które odnoszą nas do naszego Stwórcy i Odkupiciela.

Czcigodni Duszpasterze!

Abyśmy mogli przeżywać jak najlepiej te pełne znaczenia chwile w naszych wspólnotach, proszę Was, byście w tych dniach – stosownie do Waszego duszpasterskiego rozeznania – zarządzali i organizowali nabożeństwa i wspólne modlitwy w intencji Ofiar katastrofy oraz ich Rodzin i Bliskich, którzy doświadczyli ich odejścia. W tym kontekście niech też będą zanoszone modlitwy za Ofiary zbrodni katyńskiej i wszystkich, którzy przez dziesiątki lat nosili i noszą bolesne jej skutki.

Błogosławię też wszystkim inicjatywom Wiernych Świeckich, jakie są podejmowane dla uczczenia jednej i drugiej tragedii.

Jutro, w 2 Niedzielę Wielkanocną, odprawię w Katedrze Siedleckiej Mszę św. w wymienionych intencjach. W tych intencjach będziemy też modlić się w Katedrze modlitwą wieczorną Kościoła, czyli Nieszporami, o godzinie 17:00. Zapraszam do udziału w tej modlitwie.

Niech ten czas będzie przeniknięty modlitwą i refleksją nad naszym osobistym życie i życiem naszego Narodu. Pan Bóg wzywa nas do prowadzenia życia w prawdzie i wolności dzieci Bożych oraz poszanowania godności życia każdego człowieka. On, który dał swego Syna, by przeżył ludzką śmierć – i to w niesprawiedliwości, nie opuści nas, gdy z ufnością zwracamy się do Niego.

Z pasterskim błogosławieństwem

† Zbigniew Kiernikowski
Biskup Siedlecki