Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Sprawdź ważność swojego paszportu

Gdy paszport utraci ważność lub jest ona zbyt krótka, wymarzone wakacje mogą się skończyć cofnięciem z lotniska. 300 osób rocznie nie uzyskuje zgody na wyjazd za granicę z powodu nieważności lub braku tego dokumentu. Wniosek można złożyć w jednym z 19 punktów paszportowych w województwie. Warto to zrobić jeszcze przed sezonem majowych wyjazdów i wakacjami – apeluje Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

W 2009 roku służby celne odmówiły wyjazdu 302 osobom, a w 2008 roku 343. Choć odnotowuje się spadek odpraw granicznych za sprawą funkcjonowania układu z Schengen pamiętać należy, że członkostwo w Unii Europejskiej nie zawsze gwarantuje możliwość wjazdu na terytorium dowolnego kraju bez ważnego paszportu. Kontrola graniczna może zostać czasowo przywrócona z powodu ważnych wydarzeń społecznych – Portugalia zawiesiła układ w 2004 roku podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej, a wiosną 2009 roku Niemcy przywróciły kontrolę na swych granicach w związku ze szczytem NATO.

Jeśli przedstawimy paszport nieważny lub zniszczony w sposób uniemożliwiający odczytanie i zweryfikowanie danych, musimy pozostać w Polsce do czasu wydania nowego dokumentu. Są to bardzo nerwowe chwile. Szczególnie wtedy, gdy nieważny paszport należy do dziecka. Najczęściej jeden z rodziców pozostaje w Polsce, by złożyć wniosek. I wtedy pojawia się kolejny kłopot. Wniosek o paszport dla dziecka rodzice muszą złożyć wspólnie – przypomina wojewoda. Wniosek taki składają rodzice bezpośrednio przed pracownikiem biura lub notariuszem. W sytuacji, gdy jedno z rodziców jest już za granicą, jedynym sposobem na uzyskanie paszportu dla dziecka jest potwierdzenie zgody na wydanie dokumentu przed konsulem RP w danym państwie. Może to oznaczać długą i kosztowną podróż do placówki dyplomatycznej, szczególnie gdy urlop spędzamy w odległym zakątku kraju.

Dodatkowe informacje – w tym numer infolinii paszportowej, pod którym można porozmawiać z konsultantem, czy numer konta bankowego, na który należy wnosić opłaty paszportowe znajdują się na stronie internetowej urzędu www.mazowieckie.pl – w zakładce tematycznej PASZPORTY.